Det finns pågående byggprojekt i Stockholm som är framgångsrika. Liljeholmstorget Galleria, som ägs och utvecklas av Citycon, är ett av dem. Över 70 procent av den totala ytan på 29 000 kvadratmeter är redan uthyrd - och de flesta av de nya hyresgästerna har bestämt sig under det senaste halvåret. "Vi tror mycket på den här etableringen, eftersom gallerian fyller ett tydligt behov i området", säger Peter Sjöström, handlare på storsatsande ICA, som planerar för "framtidens matmarknad" i Liljeholmen.

Liljeholmstorget Galleria byggs i ett av Stockholms mest snabbväxande områden och som dessutom är ett av Stockholm Stads prioriterade utvecklingsområden. För närvarande byggs nya bostäder för 6 000-7 000 boende i Liljeholmen, som år 2015 väntas ha en befolkning på omkring 100 000 personer. Samtidigt byggs omkring 6 000 nya arbetsplatser. Cirka 38 000 personer arbetar redan i området, vilket är fler än i Kista. Ännu fler - 41 000 personer - byter dessutom färdmedel varje dag i den knutpunkt för kollektivtrafiken som Liljeholmen redan är.

  • - Många målar för närvarande en dyster bild av köpcentrum och galleriaprojekt i Stockholmsområdet. Därför är det extra roligt att vi har varit så framgångsrika i uthyrningen, säger Ulf Attebrant, VD för Citycons svenska verksamhet.
  • - Anledningen att många detaljhandlare, trots konjunkturen, väljer att etablera sig i Liljeholmen är förmodligen att det hittills har saknats ett centrum för shopping och service i området, fortsätter han.

Över 70 procent av den totala ytan på 29 000 kvadratmeter är redan uthyrd - och de flesta av de nya hyresgästerna har bestämt sig under det senaste halvåret. Den största butiksytan, totalt 3 700 kvadratmeter, hyrs av ICA. Livsmedelskedjan planerar att bygga "framtidens matmarknad" med inspiration från saluhallar och med fokus på ett både brett och specialiserat utbud av livsmedel. Över 100 anställda kommer att arbeta på ICA Kvantum i Liljeholmstorgets Galleria.

Till de första hyresgäster som bestämde sig för en etablering i Liljeholmen hör klädkedjan Lindex.

  • - Vi har länge tittat på området, som vi bedömer som extra intressant tack vare det stora flödet av människor i kombination med närheten till city, säger Magnus Carlsson, etableringschef på Lindex.

Även Kappahl har valt att satsa på Liljeholmstorget Galleria. Hans Jepson, etableringsdirektör på Kappahl, säger att klädkedjan har stora förhoppningar på projektet.

  • - Liljeholmen är intressant eftersom det är både outvecklat, openetrerat och dessutom det snabbast växande området i Stockholm. Det är bra att en utvecklare tar ett helhetsgrepp på området och gör en genomtänkt exploatering där alla aspekter finns med, inte minst tillgängligheten. Det stora garaget med 900 parkeringsplatser är en oerhört viktig framgångsfaktor, säger han.

Liljeholmstorget Galleria öppnar redan i oktober 2009 med ett 90-tal butiker, restauranger, service och kultur. Det blir också bostäder över gallerian samt ett bergrumsgarage med plats för 900 bilar. Liljeholmen blir därmed en levande, ny stadsdel och ett centrum för shopping, umgänge, boende och arbete. Liljeholmstorget Galleria är också ett ledande miljöprojekt. Målet är att gallerian som första köpcentrum i Europa ska bli LEED-certifierat i den högsta klassen, platinum. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) utvärderar fastighetens miljöpåverkan genom hela livscykeln, från planering till framtida drift.

För ytterligare information, ring:

Ulf Attebrant, VD Citycon AB,

Telefon: 08-522 80 313, Växel: 08-522 80 310

CITYCON

Citycon är en aktiv ägare och långsiktig utvecklare av handelsplatser. Genom kunskap om människors behov och detaljhandelns förutsättningar lägger vi grunden för framgångsrik handel.Vi tar ansvar för miljön och för en hållbar utveckling runt våra anläggningar. Vi är ledande i Finland och har en stark position i Sverige och Baltikum.

Citycon äger totalt 33 köpcentrum och 50 andra handelsfastigheter. Citycon Oyj är noterad Helsingforsbörsen.

www.citycon.com

 

Läs det senaste om vad som är på gång