Under december månad skänker Citycon, som äger och driver Liljeholmstorget Galleria, 10 öre till Stockholms Stadsmission för varje person som besöker gallerian.

- Vi vill betona att julen inte bara handlar om konsumtion, utan också om medmänsklighet, omtanke och gemenskap. I och med att Stockholms Stadsmission har en butik i Liljeholmstorget Galleria var det naturligt att vi valde att samarbeta med just den organisationen, säger Martin Kjellman, centrumchef.
- Vi tycker också att det passar bra, eftersom många tänker lite extra på hemlösa och utsatta barnfamiljer i samband med julen, fortsätter han.

Stockholms Stadsmission bedriver social verksamhet för människor i utsatthet. Det är människor som hamnat snett eller utanför på grund av våld, droger, ekonomiska problem, samhällets hårda krav eller ensamhet. Varje dag gör Stockholms Stadsmission skillnad för drygt 1 000 människor i speciellt tuffa livssituationer.

I jul arrangerar Stockholms Stadsmission traditionellt julfirande med klappar, gran och julbord för människor i hemlöshet, kvinnor, ungdomar och barnfamiljer i utsatta situationer samt för äldre som annars firar jul i ensamhet.

- Våra julaktiviteter är mycket välbesökta. Under senare år har vi märkt en ökning av ensamstående mammor som söker sig till oss eftersom de inte har råd att köpa mat till sina barn, berättar Yvonne Borg, kommunikations- och insamlingschef på Stockholms Stadsmission.

- Vi är glada över samarbetet med Liljeholmstorget Galleria, som innebär att vi kan hjälpa fler. Vi är dessutom glada över att vår butik i gallerian är så populär och därmed inbringar ett välbehövligt stöd till vår sociala verksamhet, fortsätter hon.

Enligt Martin Kjellman är samarbetet med Stockholms Stadsmission ett naturligt led i gallerians satsning på ansvarstagande för omvärld och miljö. Miljöarbete har hittills resulterat i att Liljeholmstorget Galleria har utnämnts till Europas grönaste köpcentrum med en LEED-certifieringen i platinum, den högsta kategorin.

- Genom att försöka föregå med gott exempel kanske vi bidra till att sporra även andra att bli bättre, säger han.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Kjellman, Centrumchef Liljeholmstorget Galleria
Telefon: +46 8 522 80 329

www.liljeholmstorget.se

Läs det senaste om vad som är på gång