Den 22 oktober invigs Liljeholmstorget med mer än 90 nya butiker, restauranger och caféer. Målet är att det ska bli den självklara handels- och mötesplatsen för dem som bor, arbetar och pendlar i området. Det finns också en tydlig målsättning att bli en ledandegalleria inom miljöområdet.

- Kraven på ett aktivt miljöarbete ökar från myndigheter, konsumenter och inte minst oss själva. Inom Citycon försöker vi att ta så stor miljöhänsyn som möjligt i allt vi gör. I Liljeholmstorgets fall har vi extremt bra förutsättningar att lyckas eftersom vi byggt allt från grunden, säger Liljeholmstorgers Centrumchef Marita Floman. Hon fortsätter:

 - Utvecklingen går snabbt inom det här området. Ny teknik möjliggör mer hållbara lösningar, även i sådana här gigantiska byggprojekt. Oftast blir ju både miljön och ekonomin vinnare om gröna val görs vid allt från lokalisering, materialval, energi- och vattenanvändning, avfallshantering och logistiklösningar.

Målet är att Liljeholmstorget ska erhålla den högsta certifieringsgraden (platinum) inom LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). LEED bedömer fastigheter inom kategorier som byggplatsens hållbarhet, energi- och resurseffektivitet, materialval och inomhusmiljö.

- Vi räknar med att vår ansökan till LEED kommer att bli godkänd våren 2010, avslutar Marita Floman.

Citycon är en aktiv ägare och långsiktig utvecklare av handelsplatser. Genom kunskap om människors behov och detaljhandelns förutsättningar lägger vi grunden för framgångsrik handel. Våra attraktiva anläggningar är till nytta för både konsumenterna och handeln. Vi tar ansvar för miljön och för en hållbar utveckling runt våra anläggningar. Vi är ledande i Finland och har en stark position i Sverige och Baltikum.

Download images

Läs det senaste om vad som är på gång

Pressmeddelanden