Den 1 februari tillträdde Mats Bergendahl som projektchef för Citycons stadsomvandlingsprojekt RE: Liljeholmen, där ett nytt stadskvarter ska växa fram ovanpå tunnelbanespåren, granne med Liljeholmstorget Galleria. Mats Bergendahl kommer närmast från en roll som affärschef inom NCC och har tidigare också arbetat på Sweco.

Citycon är redan i dag en stor aktör i området som ägare av Liljeholmstorget Galleria och Vårdhuset. Med RE: Liljeholmen skapas ett helt nytt stadskvarter med kontor, hotell, bostäder, kultur, service och nya mötesplatser. Liljeholmens centrum kommer att få en helt ny gestaltning och ökad stadsmässighet.

– Jag gillar verkligen att man utvecklar och gör ett område bättre genom en förtätning istället för att bygga på jungfrulig mark. Och tanken med den direkta kopplingen till kollektivtrafiken, som ansågs vara ett sånt modernt och nytänkande grepp när gallerian invigdes 2009, tas nu vidare när området utvecklas ovanpå tunnelbanespåren, säger Mats Bergendahl.

Som projektchef får Mats Bergendahl ett övergripande ansvar för projektets genomförande. Han tar med sig många års erfarenhet av hur man utför stora entreprenader.

– Mats har rätt bakgrund och goda ledaregenskaper som matchar våra behov. I våra samtal kring Citycons transformation mot ett alltmer utvecklingsintensivt företag visade Mats dessutom stort intresse att bidra även i det, vilket gjorde valet lätt, säger Veronica Palmgren, stadsutvecklingsdirektör på Citycon.

För mer information, kontakta:
Veronica Palmgren, stadsutvecklingsdirektör: mailto:veronica.palmgren@citycon.com" style="color:blue">veronica.palmgren@citycon.com, 072-206 02 76

Download images