CITYCON AB Pressmeddelande 29 mars 2019

Mölndal Galleria blir det första köpcentrumet i Göteborgsområdet som får miljöcertifieringen BREEAM-SE nivå Very Good. Certifieringen ställer tuffa krav på att gallerian ska bidra till en bättre miljö och är ett kvitto på att Mölndal Galleria når kraven på god hållbarhet.

BREEAM-SE är en svensk anpassning av världens äldsta internationella miljöcertifiering för nyproducerade byggnader. Till exempel bedöms och poängsätts byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering, hållbara transportmöjligheter, hälsa och välmående.

–  Som oberoende part är BREEAM värdefull för att utvärdera hur våra köpcentrum presterar. Mölndal Galleria är vår yngsta galleria och utformad med stor hänsyn till miljön när det gäller allt från materialval och inomhusmiljö till energieffektivitet och klimatpåverkan. Även designmässigt håller gallerian högsta klass som en integrerad del av stadsmiljön och bidrar till en levande stadsmiljö med många skyltfönster och ingångar, säger Martin Kjellman, affärsområdeschef på Citycon

Några exempel på Mölndal Gallerias miljöhänsyn:

Nära kommunikationer – Hållbara transportmöjligheter såsom bussar, pendeltåg och spårvagn finns i gallerians närhet, liksom bostäder, sjukvård och service. Det centrala läget gör gallerian lättillgänglig för alla som inte är bilburna.

Miljövänligt resande – Cirka 350 cykelparkeringar finns i nära anslutning till gallerian och parkeringen har laddstolpar för elbilsladdning.

Grönt tak – Växter täcker en takyta på 4 500 kvadratmeter. Det så kallade sedumtaket minskar risken för översvämning vid plötsliga skyfall, tar upp och binder luftföroreningar, dämpar buller, samt isolerar byggnaden och sparar därmed energi. Växtligheten gynnar insektslivet och ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljön. 

Växtvägg – Den 80 kvadratmeter stora växtväggen inomhus fungerar som en biologisk luftrenare och ljuddämpare. Växtväggen främjar välbefinnandet och bidrar till en mer naturlig och hälsosam inomhusmiljö.

Låg energianvändning – Gallerian har en beräknad energianvändning på 89 kWh per kvadratmeter och år, vilket är hälften av den genomsnittliga energianvändningen hos köpcentrum.

Vattenhushållning – Snålspolande toaletter och tappvattenkranar minskar vattenförbrukningen. Varmvattenberedning i alla lokaler minskar värmeförluster. Fjärrvärme och vattenburen fjärrkyla hämtas från närliggande Mölndal Energi.

Källsortering – Allt avfall källsorteras i 16 olika fraktioner såsom wellpapp, brännbart avfall, bioavfall, metall, glas, plast, papper, elavfall med mera. Återvinningsgraden är 95 procent.

"Grön el" – Gallerian använder endast el från förnybara energikällor.

Citycon har 40 köpcentrum i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Estland. 28 av dessa är miljöcertifierade med BREEAM. Målsättningen är att samtliga köpcentrum ska vara miljöcertifierade 2020.

För mer information, kontakta:

Martin KjellmanAffärsområdeschef CityconTel. 070-294 2223martin.kjellman@citycon.com

Anne OsteliusKommunikationschefCityconTel. 0727-15 80 99anne.ostelius@citycon.com 

Download images

Läs det senaste om vad som är på gång

Pressmeddelanden