Nu får Kista Galleria förnybar energi från solceller

CITYCON AB Pressmeddelande 4 februari 2020

Kista Galleria har nu en färdiginstallerad solcellsanläggning på sitt tak. Solcellsparken består av 410 solpaneler och kommer att kunna producera 126 000 kWh/år.

– Det motsvarar förbrukningen hos 23 villor eller 46 lägenheter, säger Isabella Andersson, affärsområdeschef på Citycon.

Bild: Eneo Solutions

Med ungefär 19 miljoner besökare är Kista Galleria en av Sveriges mest välbesökta handelsplatser. Sedan december ifjol har Citycon installerat en solcellsanläggning på gallerians tak i syfte att kunna tillföra ny grön el till elnätet.

Anläggningen består av 410 paneler och är så stor solpark som det går att bygga på gallerians tak. När en större aktör tar initiativ till att bygga solceller visar forskning att andra i närområdet som exempelvis andra företag och besökare inspireras att satsa på solenergi.

– Förnybar energi behövs och i Sverige finns en stor potential att öka andelen solel. Därför är det viktigt att Kista Galleria – en av Sveriges största gallerior – är med och bidrar till klimatomställningen med solenergi. Vi vill inspirera andra till handling samtidigt som vi tar vårt ansvar i klimatomställningen, säger Isabella Andersson.

Idag har Citycon totalt fem solcellsparker i Norden vilka producerar ungefär 1 450 000 kWh/år. Den producerade solelen räcker till att köra 560 varv runt jorden med elbil.

Ytterligare parker planeras för 2020. Citycons långsiktiga mål är att alla köpcentrum ska producera förnybar energi för eget bruk eller återvinna energin producerad i centrumet.

För mer information, kontakta:

Isabella Andersson
Affärsområdeschef
Citycon
Tel. 08-562 532 67
isabella.andersson@citycon.com

Anne Ostelius
Kommunikationschef
Citycon
Tel. 08-562 532 19
anne.ostelius@citycon.com 

Download Images

Add to downloads
Operations

Prenumerera

Beställ våra börsmeddelanden till din e-post

Koncern börs- och pressmeddelanden
Pressmeddelanden på regionnivå (*lokalt språk)

Du får automatiskt våra börsmeddelanden till din e-post efter att de blivit publicerade. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Vid prenumeration godkänner du vår sektretesspolicy