Kista är ett av Sveriges mest betydelsefulla arbetsplatsområden och ett världsledande kluster för IT och innovation. Här investeras mångmiljardbelopp i stärkt infrastruktur med tvärbanans nya kistagren, förlängd blå linje och förbifart Stockholm. En rad privata fastighetsägare storsatsar för att omvandla Kista till en modern regional stadskärna med levande stadsmiljöer, moderna arbetsplatser och bostäder. Gemensamt är att satsningarna påverkas av Kistas negativa trygghetsimage.

Jan Wejdmark Newsec Veronica Palmgren Citycon Niko Paleovrachas Citycon

Citycon, ägare av Kista Galleria och ett 30-tal andra köpcentrum i Norden och Baltikum, lanserar idag under Almedalsveckan en ny rapport om Kistas fastighetsekonomiska potential. Tillsammans med Newsec kartlägger Citycon vilka fastighetsekonomiska effekter som följer av områdets image och vilken potential som väntar om den åtgärdas.

Rapporten, Tillväxt och trygghet i framtidens Kista, visar att en investerad krona för att öka områdets attraktivitet kan ge minst 20 gånger pengarna.

– Med rätt fokus i utvecklingen finns en enorm framtidspotential i Kista – inte bara för fastighetsägare och hyresgäster utan för alla människor som bor, arbetar och rör sig i området. Att tvätta bort ett rykte görs inte över en natt och det finns många platser mellan husen som behöver göras mer gästvänliga och attraktiva. Det kräver en koordinerad handlingsplan och stor samverkan mellan det privata och offentliga, säger Veronica Palmgren, stadsutvecklingsdirektör på Citycon.

Rapporten visar att ett negativt trygghetsrykte sänker marknadsförutsättningarna genom en negativ effekt på hyresnivåer, vakansgrader och kostnader för underhåll. I rapporten jämförs Kista med ett likvärdigt kontorsområde i Stockholmsområdet, med resultatet att fastighetsägare i Kista går miste om uppskattningsvis 20 000 kr/kvm.

Det handlar om en total marknadspotential för Kistas kommersiella fastighetsägare som beräknas till 20 miljarder kronor. En potential som kan frigöras med rätt investeringar utanför väggarna och genom att påverka områdets rykte i en positiv riktning.

– Kista är en fantastisk stadsdel med stor potential. Rätt investeringar i den här stadsmiljön kan göra alla till vinnare: staden, människorna, företagen och fastighetsägarna. Men vi ser i rapporten att effekterna av den upplevda otryggheten även syns på investerarintresset: i en jämförelse med kontorsområden med högre upplevd trygghet har Kista både färre transaktioner och unika köpare, säger Jan Wejdmark, senior rådgivare och grundare av Newsec.

Mer levande centrummiljöer runt Kista Galleria
Citycon, som är en av de största fastighetsägarna i Kista, lanserar en omfattande utveckling av Kista Galleria och dess närmiljöer. Miljardsatsningen ska till år 2030 även resultera i 300 nya bostäder, nya grönområden och fler levande publika miljöer – med just ökad upplevd trygghet och attraktivitet som mål.

– Som stadsdelscentrum utgör Kista Galleria en mycket viktig del i den totala attraktiviteten för området. Det är där – i de publika miljöerna – som mer liv och rörelse kan skapas. Genom att investera i Kista och bygga ett mer attraktivt centrum ger vi befolkningen ett mer levande och tryggare område, vilket i sin tur även bidrar till tillväxt för hela Kista, säger Niko Paleovrachas, affärsområdeschef för Kista Galleria på Citycon.

För mer information, kontakta:
Veronica Palmgren, Citycon: mailto:veronica.palmgren@citycon.com" style="color:#954f72">veronica.palmgren@citycon.com eller 072-206 02 76

Jan Wejdmark, Newsec: mailto:jan.wejdmark@newsec.se" style="color:#954f72">jan.wejdmark@newsec.se eller 070-8443045

Niko Paleovrachas, Citycon: mailto:niko.paleovrachas@citycon.com" style="color:#954f72">niko.paleovrachas@citycon.com eller 073-0593231

Pia Grahn, kommunikationschef, Citycon: mailto:pia.grahn@citycon.com" style="color:#954f72">pia.grahn@citycon.com eller 073-037 17 22

Download images