CITYCON AB Pressmeddelande 5 februari 2018

Jussi Vyyryläinen har utsetts till uthyrningschef för Citycon i Sverige och Finland. Jussi kommer att ansvara för den strategiska uthyrningen och kommer att vara baserad i Stockholm. Jussi har redan arbetat på Citycon i åtta år, varav fem år som uthyrningschef i Finland.

–  Jussi har en gedigen branscherfarenhet och ett brett kontaktnät. Han kommer att få en viktig roll i vårt arbete att erbjuda verksamheter av olika slag de bästa möjliga förutsättningarna i våra urbant placerade köpcentrum, säger Jurn Hoeksema, Chief Operating Officer på Citycon.

Citycon äger, förvaltar och utvecklar nio köpcentrum i Sverige. Sedan 2011 har marknadsvärdet av Citycons fastigheter i Sverige ökat med 130 procent till 14,44 miljarder kronor och utgör idag ungefär en tredjedel av företagets totala portföljvärde.

Jussi tillträdde sin nya position i januari.

För mer information, kontakta:

Anne OsteliusKommunikationschefCityconTel. 0727-15 80 99anne.ostelius@citycon.com 

Download images