En färsk undersökning beskriver svenska seniorers shoppingbeteende. Seniorerna vet vad de vill ha och är något mer nöjda med det utbud som erbjuds än de yngre. Något överraskande ger undersökningen även vid handen att svenskarna trots, att de anses vara sociala, kanske inte är så sociala då de shoppar – de finländska seniorerna som ansetts mer buttra stämmer betydligt oftare träff med vänner på ett kafé under shoppingrundan.Svenskar över 55 år köper gärna semesterresan på nätet, men då de shoppar kläder utgår de från affärernas utbud, särskilt i stora köpcentrum. Detta är ett av resultaten från Citycons färska undersökning om shoppingcenter. Seniorerna är ganska vana vid att göra inköp på nätet, undersökningen visade att endast fem procent av seniorerna aldrig köpt någonting på nätet.Seniorernas inköp på nätet begränsas dock främst till resor. När 60 procent av de yngre har köpt vardagskläder på nätet, har endast var tredje senior gjort samma sak. Äldre köper även betydligt mer sällan än de yngre varumärken på nätet som inte är tillgängliga på den egna orten.– Det kan vara frågan om att seniorerna i högre grad nöjer sig med utbudet än de yngre. Å andra sidan har användningen av internet ökat betydligt bland de äldre, och många pensionärer har allt mer tid och lust att även göra inköp på nätet, säger Magnus Bergman, handelschef på Citycon.Finländarna mer sociala än svenskarnaDe svenska seniorerna är kanske inte så sociala som man ofta tror. Färre än var tionde senior träffar vänner under shoppingrundan. Jämfört med finländarna ter sig svenskarna osociala, eftersom Citycons undersökning ger vid handen att var femte finländsk senior tar en paus under shoppingen för att träffa vänner.Enligt den finländska professorn Terhi-Anna Wilska från Jyväskylä universitet som forskat i konsumtion, vill finländarna träffa sina vänner på offentliga platser, medan svenskarna föredrar hemmet, fritidslokaler eller andra mer privata platser.– Å andra sidan har vi lagt märke till att seniorer i allt högre grad besöker kaféer och restauranger under shoppingturen. I det avseendet är vi på väg att komma i kapp finländarna, säger Bergman.Svenskarna koncentrerar sig på shoppingenDå svenska seniorer ger sig ut för att handla vill de koncentrera sig på själva shoppingen.
Finländarna vill för sin del även sköta vardagliga ärenden så effektivt som möjligt. Enligt undersökningen kombinerar endast var sjätte svensk senior shopping med att sköta andra ärenden, som att besöka skomakaren, kemtvätten eller banken. Av de finländska seniorerna sköter fler än var tredje vardagliga ärenden i samband med shoppingturen.– Affärernas och köpcentrens läge är här av stor betydelse. Om exempelvis ett köpcentrum ligger nära hemmet, vill man även i högre grad sköta andra ärenden vid ett besök, säger Bergman.Av svenska seniorer över 55 år vill dock rentav hälften i framtiden se köpcentrum med tjänster som uppfyller deras behov och utgår från deras livssituation. Även i köpcentren har man noterat seniorernas intresse för mångsidiga vardagstjänster. Enligt Citycon är utbudet stort särskilt då det gäller affärer som erbjuder välbefinnandetjänster i köpcentrens affärslokaler.– I framtiden kommer omsorgstjänster av olika slag att öka i köpcentren. Jag tror även att dagcenter som erbjuder olika aktiviteter för seniorer kommer att etablera sig i anslutning till köpcentrum, säger Bergman.Så utfördes undersökningen: Undersökningen genomfördes av YouGov på uppdrag av Citycon. Uppgifterna samlandes in som webbenkät under tiden 1/5–5/5 2014 i YouGov Groups konsumentpanel i Sverige. I panelen ingår över 50 000 svenskar. Antalet personer som deltog i undersökningen uppgick till 1 006 stycken. Målgruppen utgörs av svenskar i åldern 18–74 år Såväl det inledande urvalet som den slutliga deltagarskaran viktades för att vara representativ enligt ålder, kön och ort. Samma undersökning genomfördes vid samma tidpunkt även i Finland.Mer information:Magnus BergmanHandelschefCityconTfn +46 70 7540179magnus.bergman@citycon.comwww.citycon.com

Mer information om undersökningen:

Sanna KostiainenkommunikationschefCitycon, FinlandTfn +358 400 712 072sanna.kostiainen@citycon.com
Läs det senaste om vad som är på gång