Mindre pengar kan ge större genomslag. Det var ett av budskapen vid premiären av Marknadsforum, en serie marknadsföringsseminarier riktade mot branschfolk aktiva inom handelsplatser. Marknadsforum hade samlat 75 deltagare till Liljeholmstorget, som ägs och utvecklas av Citycon, och fick samtidigt en rundtur på byggarbetsplatsen.

Seminariet var ett samarbete mellan Nordic Council of Shoppingcenters, intresseorganisation för gallerior i Norden, Toolbox Marketing och Citycon.

  • - Tanken bakom Marknadsforum inom NCSC är att skapa ett nätverk för marknadsförare och en mötesplats där vi kan träffas, umgås och lyssna på intressanta föreläsare. Målet är att det ska återkomma ett par gånger per år, berättar Agneta Uhrstedt, generalsekretare NCSC.
  • - Vi har fortfarande en lång väg att gå när det gäller att utveckla den potential som finns i handelsplatser som marknadsföringskanaler. Sverige ligger kanske inte så långt framme som vi tror.

Föreläsare som bland andra Pernilla Karvia, centrumchef Sturegallerian, Charles Larsson, marknadsdirektör Steen & Ström och Colin Buxton, group operations director för Toolbox Marketing, talade samtliga på detta tema. Enligt föreläsarna kan lågkonjunkturen och minskade reklambudgetar på sikt bidra till både smartare och mer kostnadseffektiv marknadsföring av handelsplatser.

  • - Det mest effektiva marknadsföringsgreppet är att skapa snack på stan - och det gör man bäst genom att bryta sina slentrianmässiga mediaval och i stället satsa på intresseväckande och nya grepp, som t.ex. gerillabutiker, roliga och intelligenta events och de nya marknadsföringskanalerna inom digital teknik, säger Agneta Uhrstedt.

Ett exempel på detta var valet av lokal för seminariet, mitt på bygget i Liljeholmstorget Galleria. För närvarande är det en byggarbetsplats med febril aktivitet inför öppningen den 22 oktober i år. När den är klar får gallerian ett 90-tal butiker, restauranger, service och kultur. Visionen är att Liljeholmen ska bli en levande, ny stadsdel och en mötesplats för shopping, umgänge, boende och arbete.

  • - Ett sätt för oss att föra in de här marknadsföringstankarna i vår handelsplats och få folk att prata om Liljeholmen är att göra den till ett forum för några unga konstnärer och designers på Konstfack. Vi vill att utsmyckningarna av bland annat hissar och mötesplatser ska bli något som våra besökare talar om och inspireras av, säger Ulf Attebrant, VD för Citycons svenska verksamhet.
  • - Vi vill också skapa en galleria som knyter an till sitt närområde, bland annat det kreativa centrum som har skapats vid Telefonplan genom etableringen av Konstfack, Hyper Island och andra formföretag, fortsätter han.

För ytterligare information, ring:

Ulf Attebrant, Vice President, Director of Swedish operations Citycon Oyj,

Telefon: 08-522 80 313, Växel: 08-522 80 310

Citycon är en aktiv ägare och långsiktig utvecklare av handelsplatser. Genom kunskap om människors behov och detaljhandelns förutsättningar lägger vi grunden för framgångsrik handel. Våra attraktiva anläggningar är till nytta för både konsumenterna och handeln. Vi tar ansvar för miljön och för en hållbar utveckling runt våra anläggningar. Vi är ledande i Finland och har en stark position i Sverige och Baltikum. www.citycon.com

 

Läs det senaste om vad som är på gång