Den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Stenungsund, Tjörn och Orust, Stenungstorg köpcentrum, Kulturhuset Fregatten, Studieförbundet Vuxenskolan och Molekylverkstan går samman i enad front för miljön den 26 mars.

Under dagen arrangerar Stenungstorg miljömedvetna och hälsosamma aktiviteter runt köpcentrumets innegata. Intressanta föreläsare och utställare ger tips, bjuder på smakprover och prova-på-aktiviteter under dagen. Syftet är att locka till insikt om hur man med enkla medel kan förbättra sin hälsa och värna om miljön. Under eftermiddagen och kvällen fortsätter aktiviteterna med inriktning mot hållbar framtid i Kulturhusparken och Kulturhuset Fregatten med film, uppträdanden och lokala tankar av kommunalråd och industrirepresentant. Vinnaren i bildtävlingen Earth hour presenteras också. Kvällsarrangemanget avslutas med en medryckande musikshow med klezmer - och folkmusikgruppen Räfven, som självklart uppträder utan el och lampor, under själva Earth Hour.

”Vi ser detta samarbete som något väldigt positivt, då vi alla strävar mot samma mål – att lyfta miljöfrågan och själva bidra med det vi kan för miljön bland annat genom att släcka ner större delen av Stenungstorg under Earth hour”, berättar Mariza Olausson, marknadsansvarig på Stenungstorg. Peggy Magnusson, energi- och klimatrådgivare i STO-regionen, fortsätter: ”Earth hour är en global manifestation för klimatet och vår miljö som på bara ett par år har vuxit sig stark som enskild handling.” Förra året släckte enligt WWF: s undersökningar varannan svensk ljuset under Earth hour. Intresset och viljan att förändra finns. ”I år är det fokus på att gå utanför timmen”, berättar Peggy Magnuson. ”Vad mer kan du göra, vad mer gör andra.”

Tillsammans med SF har arrangörerna skapat en kort reklamfilm som sänds inför varje filmvisning i Fregattens biograf, mellan den 25 februari och den 26 mars, som uppmanar folk att släcka ljuset under Earth hour och låta sig inspireras av de aktiviteter som bjuds både under dagen och under kvällen för att som det poängteras i filmen, ta ett större ansvar - go beyond the hour. ”Medvetenheten om klimathot och energismarthet är stor i regionen men de aktiva energi- och miljövalen drunknar ofta i vanor och rutiner”, menar Peggy Magnusson. ”Idag finns det många och bra ekologiska alternativ, utmaningen ligger i att synliggöra dem bättre för konsumenten” tillägger Mariza Olausson. ”Att aktiv välja ett liv där man tar hand om sin hälsa och tar ansvar för miljön, är egentligen inte svårare än att bara bestämma sig.”


Kontaktuppgifter:

Peggy Magnusson                                                          
Energi- och klimatrådgivare
Stenungsund-Tjörn-Orust

Samhällsbyggnad
Stenungsunds kommun
Tel. 0303 - 73 26 54
_________________________      

Mariza Olausson
Marketing Manager
Stenungstorg
 
Citycon AB
Östra Köpmansgatan 20, 444 30 Stenungsund
Dir: +46 303 69105, Mob: +46 705 485023
www.stenungstorg.se, www.citycon.com

Download images