Kista 2011-09-15

Sommaren 2011 har Kista Galleria slagit både besöksrekord och omsättningsrekord. Enligt HUI Research minskade omsättningen i den svenska detaljhandeln med 1,2 % i juli. Kista Galleria ökade däremot omsättningen med 4,2 %.

Sommarmånaderna juni-augusti 2011 omsatte Kista Galleria 543,2 miljoner. Det är en ökning med 4,7 % jämfört med 2010. Samma period besökte över 4,1 miljoner personer Kista Galleria. Det är en ökning med 5,5 % jämfört med 2010 och gör Kista Galleria till ett av Stockholms största besöksmål.

-       Det är tydligt att det breda butiksutbudet och de generösa öppettiderna i kombinationen med nöjen och upplevelser som t.ex. Filmstaden Kista, Food Court, O`Learys Kista Bowling och 5D- biografen Zinnemax 5D attraherar både stockholmare och turister”, säger Jan Gösbeck, Centrumchef.

Enligt Svensk Handels Blixtindex har försäljningen av kläder i Sverige ackumulerat augusti minskat med
– 4,3 % medan skoförsäljningen ökat med 0,1 %. I Kista Galleria är den ackumulerade klädförsäljningen oförändrad jämfört med 2010 och skoförsäljningen har ökat med 4,4 %.

-       ”Att handeln i Kista Galleria presterar klart bättre än marknaden är ett kvitto på att vi är marknadsledande. Det är också ett bevis på att det medvetna och långsiktiga arbetet med att kontinuerligt vidareutveckla och förbättra kunderbjudandet är framgångsrikt”, fortsätter Jan Gösbeck.

HUI Research senaste prognos från i juni bedömer tillväxten i den svenska detaljhandeln 2011 till 2,5 %. Ackumulerat juli är tillväxten dock endast 1,1 %. Därmed kommer HUI Research med största sannolikhet att skriva ned tillväxten ytterligare i sin nästa konjunkturbedömning som presenteras längre fram i september.

För ytterligare information kontakta:

Jan Gösbeck, Centrumchef

Tel: 076-526 32 65

E-post: jan.gosbeck@kistagalleria.se