CITYCON AB Pressmeddelande 6 mars 2020

Kista galleria uppvisar ett mycket starkt resultat för 2019. Försäljning visade en tillväxt på +3% och en ökning i besökarantal med +4%. 

– Kista Galleria står stark i sin nya positionering, säger Magnus Bergman, operativ chef på Citycon.

Under 2019 fördubblade Kista Galleria utbudet av livsmedel med öppningen av Ica Kvantum och Lidl, miljön i restaurangtorget har förnyats och föryngrats, flera nya matkoncept har tillkommit. Nu byter Foodcourt namn till M.E.E.T. som står för ”meet, eat, enjoy, together.” Under våren öppnar även Rusta.

– Med Ica Kvantum och Lidl har Kista Galleria äntligen fått ett matutbud i paritet med gallerians storlek och öppningarna fick direkt en positiv effekt på försäljning och besök, säger Magnus Bergman. Men det är inte hela förklaringen: vi ser att fler tar sig hit via tunnelbanan, Kistamässan och företagsklustret fortsätter att dra publik. Platsen är stark och fortsätter att växa.

Kista Galleria är ett framgångsrikt exempel på hur man kan ompositionera medelstora och stora köpcentrum i förorten för framtiden genom att förändra utbudet från att ha mestadels shopping till att innehålla service, nöjes och matkluster. Under flera år hade Kista Galleria en svagt negativ utveckling, en effekt av att konkurrensen tilltog samtidig som e-handeln tog stora marknadsandelar.

– I tre år har vi aktivt ompositionerat Kista för att möta den förändrade efterfrågan som uppstått: Vi har jobbat i flera år med att öka inslaget av vård, tjänster, lågpris och livsmedel. Vi har även en rad unika koncept som andra gallerior saknar, och som passar målgruppen väldigt bra. Nu ser vi resultatet av alla insatser.

För mer information, kontakta:

Magnus Bergman
Nodisk operativ chef
Citycon
Tel. 08-522 80 316
magnus.bergman@citycon.com

Anne Ostelius
Kommunikationschef
Citycon
Tel. 08-562 532 19
anne.ostelius@citycon.com 

Download images

Läs det senaste om vad som är på gång

Pressmeddelanden