CITYCON AB Pressmeddelande 22 mars 2019

Förra året ökade Stenungstorg Centrum försäljningen med 3 procent till 736 miljoner kronor. Antalet besökare till centrumet var 3,3 miljoner. Mölndal Galleria, som öppnade i slutet av september, fick en flygande start med en försäljning på 242 miljoner kronor de tre första månaderna, och 1,1 miljoner besökare.

–  Resultatet visar att Stenungstorg Centrum har en stark ställning som en välfungerande handels- och mötesplats. Den planerade förtätningen kring torget med bostäder och handel kommer att stärka centrumets attraktionskraft ytterligare. Det havsnära läget har många kvaliteter och med ett nytt resecentrum kommer det bli attraktivt att bo här och pendla till Göteborg, säger Martin Kjellman, affärsområdeschef på Citycon.

Mölndal Galleria har utvecklats väl på kort tid

Mölndal Galleria har en central placering mitt i snabbväxande Mölndal. Här planeras cirka 6 000 nya bostäder och över 130 000 nya kvadratmeter arbetsplatser planeras i pågående detaljplaner för de närmaste 10 åren.

– Vi är väldigt nöjda hittills. Försäljningen i Mölndal Galleria har på kort tid utvecklats väl vilket visar att det kommersiella konceptet är helt rätt för denna plats. Vi ser också fram emot den kommande utvecklingen. Med alla projekt som pågår just nu kommer Mölndal bli en ännu mer fantastisk plats, säger Martin Kjellman.

För mer information, kontakta:

Martin KjellmanAffärsområdeschef CityconTel. 070-294 2223martin.kjellman@citycon.com

Anne OsteliusKommunikationschefCityconTel. 0727-15 80 99anne.ostelius@citycon.com 

Download images

Läs det senaste om vad som är på gång

Pressmeddelanden