CITYCON AB Pressmeddelande 1 mars 2017

 

Som CDO kommer Tom Lisiecki att ansvara för fastighetsutveckling och transaktioner på Citycon. Tom Lisiecki kommer närmast från TriGranit Development Corporation där han senast hade rollen som Chief Investment Officer, och han har över tio års erfarenhet av fastighetsutveckling och investeringar. TriGranit är ett av fastighetssektorns största privatägda bolag inom investeringar, utveckling och förvaltning i Central- och Östeuropa.

Tom Lisiecki har kanadensiskt och polskt medborgarskap och är född 1979. Han kommer att tillträda sin nya roll i sommar och vara placerad i Stockholm.

För mer information, kontakta:

Anne OsteliusKommunikationschefCityconTel. 0727-15 80 99anne.ostelius@citycon.com 

Download images