CITYCON AB Pressmeddelande 12 september 2018

Foto: Liljeholmstorget Galleria

Den 19-20 september arrangeras Business Arena på Stockholm Waterfront Congress Center. Välkomna till vår monter och diskutera med oss hur man kan skapa levande, urbana handelsplatser. Vi finns på plan 4, monternummer 4080.

Business Arena är Nordens ledande mötesplats för beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn.

Citycon deltar i följande programpunkter under dagarna:

Onsdag 19 september kl. 14.30

Hur påverkar bostadsfrossan handelsetableringar?
Det har de senaste åren byggts mycket bostäder i Sverige och framförallt i landets tillväxtstäder. Behovet är stort och knappast tillfredsställt även om marknaden har bromsat in rejält. Allt som oftast planeras nya handelsytor som en del av den nya hållbara staden eller i nära anslutning till bostadsområden. Frågan är hur den kortsiktiga utvecklingen med inbromsad marknad påverkar nya handelsetableringar och planering av nya handelsytor?

Sara Andersson, områdesstrateg,
Huddinge kommun Jonas Arnberg, vd, HUI Research
Magnus Bergman, fastighetsutvecklingschef, Citycon

Moderator: Annakarin Nyberg, fil. doktor, internetforskare, författare, föreläsare & moderator 

Torsdag 20 september kl 13.30

Five capitals – one market?
As pillars of the region, the five Nordic capitals reflect well the underlying economies and the regional property market. What do the five cities have in common, why have they been so successful in navigating and benefiting from shifts in economic trends and how is the outlook going forward? Welcome to a tour of the Nordics, followed by a panel consisting of investors with an outside perspective.

Håvard Bjorå, FRICS, Head of Research Nordics, Cushman & Wakefield
Justin O’Connor, CEO, Savills IM Marcel Kokkeel, CEO, Citycon
Åsa Norrie, Senior Director Globlal Strategic Alliances, Aberdeen SLI

Moderator: Nona Atoyan, Associate Development Director, Citygrove Securities

Se hela programmet för Business Arena.

För mer information, kontakta:

Anne OsteliusKommunikationschefCityconTel. 0727-15 80 99anne.ostelius@citycon.com 

Download images