Citycon och Botkyrka kommun har beslutat att ingå en överenskommelse för omvandling av Tumba Centrum. Målsättningen är att få ett centrum där bostäder, handel och service utvecklas och samverkar med kollektivtrafiken i en attraktiv miljö både ute och inne.

I projektet ska möjligheterna prövas till att utöka handelsytorna med ytterligare 7 000-10 000 kvm samt för cirka 300 bostäder. Detta bl a genom en överdäckning av busstorget.

 – Vi vill utveckla centrala Tumba till ett än mer attraktivt område genom ytterligare handelsverksamhet, utökat serviceutbud, samhällsservice och nya boendemöjligheter. Tumba centrum ska vara en självklar mötesplats och ett modernt och attraktivt centrum med hög tillgänglighet och närhet till både tåg och buss, säger Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande Botkyrka Kommun.

Citycon har ägt Tumba centrum sedan 2008 och är nu, efter utveckling av Liljeholmstorget Galleria och Åkersberga Centrum, redo att starta arbetet med nästa centrum. För utvecklingen av Tumba Centrum har Citycon valt att samarbeta med projektutvecklingsföretaget Strabag. De har stor erfarenhet av stora omvandlingsprojekt i Europa och har bland annat ansvaret för byggentreprenaden i Täby centrum.
- Vår ambition är ett långsiktigt samarbete med Botkyrka Kommun och vi ser fram mot att tillsammans med Citycon utveckla Tumba Centrum, säger Björn Nitschke, Strabag.

- Efter god erfarenhet av utvecklingsprojekt i Liljeholmen och Åkersberga är Tumba ett ytterligare steg i Citycons långsiktiga strategi i att utveckla och modernisera lokala centrum och stadsdelscentrum. Vi tror att framtidens handel ligger i kollektivtrafiknära lokala centrum med ett brett utbud av handel, service och vård. Vi ska tillsammans med Strabag och Botkyrka kommun utveckla Tumba centrum med höga krav på kvalitet, energi och miljöfrågor, säger Johan Elfstadius, VD på Citycon Sverige AB.

– Vi samtalar med Trafikverket för att kunna se över den övergripande trafikstrukturen i Tumba, så att det kan ske en stegvis ökning av kapacitet i takt med utvecklingen av centrum. Tumba C ska stärkas som ett attraktivt resmål och bytespunkt för resenärer som byter mellan olika trafikslag såsom, tåg, buss och bil, avslutar Katarina Berggren.

Arbetet med detaljplanen beräknas pågå under 2012 och 2013 för en möjlig byggstart 2014.

För mer information, kontakta:

Johan Elfstadius, VD Citycon, tfn 08 – 522 80 313.
Mail: johan.elfstadius@citycon.se

Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande Botkyrka kommun.
Tfn: 08 -530 616 83 sms: 070-886 12 96 mail: katarina.berggren@botkyrka.se

Bakgrund:

Citycon äger 9 köpcentrum i Sverige och har bland annat under 2009 och 2010 färdigställt omfattande omvandling av både Liljeholmstorget Galleria och Åkersberga C. Citycon tog över Tumba centrum 2008 och inkom då till kommunen med ett förslag om utveckling av nya byggrätter genom överdäckning av busstorget. Ramavtalet innebär att kommunen och Citycon delar på kostnader och risk kopplade till planprocessen. Citycon får en option på en tredimensionell fastighet genom överdäckning av busstorget och likaså kommunala byggrätter längs Gröndalsvägen. Parterna ska också utreda förutsättningarna för utvecklad kommunal service i centrum vad gäller bibliotek, konsthall och eventuellt även en ny lokalisering av kommunalhuset.

Läs det senaste om vad som är på gång

Pressmeddelanden
Pressmeddelanden