SLUTFÖRT UTVECKLINGSPROJEKT, Göteborg, Sverige

Ett trivsamt stadsdelscentrum i centrala Mölndal

Mölndal Galleria är ett stadsdelscentrum som öppnades 2018 med fokus på dagligvaror, tjänster och ett generöst mat- och dryckeserbjudande. Ett närliggande bibliotek och flera vårdcentraler bidrar också till platsens attraktionskraft och ökar kundtillströmningen. Köpcentret är beläget bara 8 minuter med tåg från centrala Göteborg, i direkt anslutning till Göteborgs största knutpunkt för kollektivtrafik med tåg, bussar och spårvagnar.

Designen står i centrum för upplevelsen och skapar en känsla av en ”stad i staden” med en mängd förstklassiga material. Gallerian har en djup förankring i den befintliga stadsbebyggelsen med kopplingar till omgivande gator, torg och bro. Detta skapar en kraftfull interaktion med vilken den nya gallerian bidrar till staden som en levande plats för handel och möten.

Implementeringsår

2015 - 2018

Ny bruttoyta för uthyrning, kvadratmeter

26 300

Nya butiker, restauranger och serviceställen

65
Mölndal

En central roll i den stora moderniseringen av Mölndal

Mölndal Galleria har med sina butikslokaler på 24 000 kvadratmeter utvecklats i nära samarbete med Mölndals kommun och har en central roll i den stora omvandlingen och moderniseringen av Mölndal som utvecklas och förtätas med nya bostäder, kontor och handel samt renoverade gator och torg.

Mölndal Galleria är det första köpcentret i Västsverige som är certifierat med den internationella BREEAM-standarden i klassningen ”Very Good”.