Citycons köpcentrum i Stockholm erbjuder ett brett utbud av lokaler för företag som söker butiks- eller kontorsutrymme.
Lokaltyp Storlek Centrum Våning
kontorslokal 8,5 m² Jakobsbergs Centrum plan 5
kontorslokal 8,5 m² Jakobsbergs Centrum plan 5
butikslokal 36,0 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 51,0 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 54,0 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 57,0 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 74,0 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 77,0 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 79,5 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 87,5 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 89,5 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 90,5 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 96,5 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
kontorslokal 121,5 m² Jakobsbergs Centrum plan 1
kontorslokal 122,0 m² Jakobsbergs Centrum plan 1
kontorslokal 123,0 m² Jakobsbergs Centrum plan 2
butikslokal 126,0 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 131,5 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 145,0 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 165,5 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 192,5 m² Jakobsbergs Centrum plan 1
butikslokal 201,0 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 228,0 m² Jakobsbergs Centrum plan 1
kontorslokal 232,0 m² Jakobsbergs Centrum plan 3
butikslokal 246,0 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 266,0 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 268,0 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
kontorslokal 276,0 m² Jakobsbergs Centrum plan 4
butikslokal 347,0 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 367,5 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
kontorslokal 397,5 m² Jakobsbergs Centrum plan 1
butikslokal 444,5 m² Jakobsbergs Centrum markplanet
butikslokal 885,5 m² Jakobsbergs Centrum källarplan 1
butikslokal 9,5 m² Kista Galleria markplanet
kontorslokal 12,5 m² Kista Galleria mezzanine-plan 1
butikslokal 13,0 m² Kista Galleria markplanet
kontorslokal 14,5 m² Kista Galleria källarplan 1
butikslokal 18,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 20,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 24,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 25,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 32,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 38,5 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 39,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 49,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 49,5 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 52,0 m² Kista Galleria markplanet
kontorslokal 52,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 52,0 m² Kista Galleria markplanet
kontorslokal 54,0 m² Kista Galleria källarplan 1
kontorslokal 59,5 m² Kista Galleria plan 1
butikslokal 59,5 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 63,5 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 65,5 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 66,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 68,5 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 69,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 69,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 80,5 m² Kista Galleria markplanet
kontorslokal 82,0 m² Kista Galleria källarplan 1
butikslokal 83,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 83,5 m² Kista Galleria plan 1
butikslokal 85,5 m² Kista Galleria markplanet
kontorslokal 94,0 m² Kista Galleria källarplan 1
kontorslokal 99,5 m² Kista Galleria plan 1
butikslokal 101,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 109,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 112,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 113,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 114,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 117,5 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 119,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 126,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 153,5 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 156,5 m² Kista Galleria plan 1
butikslokal 166,5 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 190,5 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 202,5 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 222,5 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 225,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 228,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 228,5 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 230,5 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 238,5 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 244,5 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 301,5 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 311,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 328,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 349,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 394,5 m² Kista Galleria markplanet
kontorslokal 455,0 m² Kista Galleria plan 3
kontorslokal 515,0 m² Kista Galleria plan 2
butikslokal 549,0 m² Kista Galleria plan 1
butikslokal 679,0 m² Kista Galleria plan 1
butikslokal 698,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 802,5 m² Kista Galleria plan 2
kontorslokal 814,5 m² Kista Galleria plan 1
butikslokal 850,5 m² Kista Galleria markplanet
kontorslokal 888,5 m² Kista Galleria plan 2
butikslokal 922,0 m² Kista Galleria markplanet
kontorslokal 1237,0 m² Kista Galleria plan 3
butikslokal 1466,0 m² Kista Galleria markplanet
butikslokal 2039,0 m² Kista Galleria plan 1
butikslokal 4023,5 m² Kista Galleria plan 1
butikslokal 4,0 m² Liljeholmstorget Galleria markplanet
kontorslokal 8,0 m² Liljeholmstorget Galleria plan 4
butikslokal 9,0 m² Liljeholmstorget Galleria källarplan 1
butikslokal 12,0 m² Liljeholmstorget Galleria markplanet
butikslokal 17,0 m² Liljeholmstorget Galleria plan 1
butikslokal 19,0 m² Liljeholmstorget Galleria markplanet
butikslokal 35,0 m² Liljeholmstorget Galleria källarplan 1
butikslokal 39,0 m² Liljeholmstorget Galleria källarplan 1
butikslokal 46,5 m² Liljeholmstorget Galleria källarplan 1
butikslokal 52,5 m² Liljeholmstorget Galleria källarplan 1
butikslokal 57,5 m² Liljeholmstorget Galleria markplanet
butikslokal 61,0 m² Liljeholmstorget Galleria plan 1
butikslokal 70,5 m² Liljeholmstorget Galleria markplanet
butikslokal 80,5 m² Liljeholmstorget Galleria markplanet
butikslokal 83,5 m² Liljeholmstorget Galleria markplanet
butikslokal 96,5 m² Liljeholmstorget Galleria markplanet
butikslokal 101,0 m² Liljeholmstorget Galleria källarplan 1
butikslokal 109,5 m² Liljeholmstorget Galleria källarplan 1
butikslokal 111,5 m² Liljeholmstorget Galleria markplanet
kontorslokal 146,5 m² Liljeholmstorget Galleria plan 2
kontorslokal 152,5 m² Liljeholmstorget Galleria plan 4
butikslokal 174,5 m² Liljeholmstorget Galleria källarplan 1
butikslokal 199,5 m² Liljeholmstorget Galleria markplanet
butikslokal 199,5 m² Liljeholmstorget Galleria markplanet
butikslokal 210,0 m² Liljeholmstorget Galleria markplanet
kontorslokal 236,5 m² Liljeholmstorget Galleria plan 4
butikslokal 237,5 m² Liljeholmstorget Galleria markplanet
butikslokal 244,5 m² Liljeholmstorget Galleria källarplan 1
butikslokal 277,5 m² Liljeholmstorget Galleria markplanet
kontorslokal 285,0 m² Liljeholmstorget Galleria plan 4
butikslokal 304,0 m² Liljeholmstorget Galleria markplanet
butikslokal 304,0 m² Liljeholmstorget Galleria markplanet
kontorslokal 306,0 m² Liljeholmstorget Galleria plan 4
kontorslokal 347,0 m² Liljeholmstorget Galleria plan 4
kontorslokal 354,5 m² Liljeholmstorget Galleria plan 3
kontorslokal 404,0 m² Liljeholmstorget Galleria plan 4
butikslokal 500,5 m² Liljeholmstorget Galleria plan 1
butikslokal 567,0 m² Liljeholmstorget Galleria plan 1
butikslokal 608,5 m² Liljeholmstorget Galleria plan 1
kontorslokal 755,0 m² Liljeholmstorget Galleria plan 4
kontorslokal 2280,0 m² Liljeholmstorget Galleria plan 2
butikslokal 22,0 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 24,0 m² Åkersberga Centrum källarplan 1
butikslokal 26,0 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 42,5 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 52,0 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 57,5 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 63,5 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 75,5 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 79,0 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 106,5 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 115,5 m² Åkersberga Centrum plan 1
butikslokal 127,0 m² Åkersberga Centrum plan 1
butikslokal 180,0 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 183,5 m² Åkersberga Centrum plan 1
butikslokal 221,0 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 239,0 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 275,5 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 276,0 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 292,0 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 380,0 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 390,0 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 455,0 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 488,0 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 650,0 m² Åkersberga Centrum plan 1
butikslokal 757,5 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 816,0 m² Åkersberga Centrum källarplan 1
butikslokal 876,0 m² Åkersberga Centrum markplanet
butikslokal 897,0 m² Åkersberga Centrum plan 1

Våra köpcentrum i Stockholm är Kista Galleria, Liljeholmstorget GalleriaJakobsbergs Centrum och Åkersberga Centrum. Alla centrum utvecklas aktivt och i nära samarbete med våra hyresgäster. Målet är att garantera stadig tillväxt i kundvolymer. Alla våra center har utmärkta kollektivtrafikförbindelser. Vissa ligger i anslutning till Stockholms största knutpunkter. Våra köpcentrum erbjuder kunderna ett omfattande utbud av detaljhandel och andra bekvämligheter. På denna sida listas exempel på tillgängliga lokaler i Stockholm. Vårt uthyrningsteam står redo att hjälpa dig hitta de perfekta lokalerna för din verksamhet.