Ett aktivt hållbarhetsarbete är en central del av Citycons verksamhet och för de centrum, gallerior och fastigheter som bolaget äger och driver. Ett viktigt kvitto på detta arbete är BREEM, där Kista Galleria nu uppnått näst högsta nivå.

BREEAM är ett ledande internationellt system för att bedöma, betygsätta och certifiera byggnaders och fastigheters miljöpåverkan. Man bedömer energianvändning, vattenhantering, material, avfall, transport, hälsa och välbefinnande och förvaltning. Systemet bygger på fem olika nivåer - Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.

Kista Galleria har precis gått från Very Good till Excellent i BREEAM och det är vi självfallet otroligt glada och stolta över. Vi har jobbat hårt och metodiskt med allt från energilösningar, avfallshantering till gallerians närhet till allmänna kommunikationsmedel, för att uppnå denna nya Excellent-nivå, säger Stephanie Chindeh, driftchef för Kista Galleria.

BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. BREEAM har funnits sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa.

Med en certifiering i BREEAM kan en fastighet jämföras på en internationell marknad och både internationella och svenska investerare anser att detta ger ett högre värde.

–Hållbarhetsarbetet är centralt för oss. Vad gäller energianvändningen i Kista Galleria så har vi klar och långsiktig plan för hur vi ska minska och optimera energiförbrukningen dom kommande åren. Kista Galleria är en stor fastighet bestående av handel, kontor och bostäder med god potential att både bespara och optimera energianvändning, säger Jesper Holmström, förvaltningschef för Kista Galleria.

För mer information, kontakta:

Jesper Holmström, förvaltningschef, jesper.holmstrom@citycon.com eller 08-562 532 57

Pia Grahn, kommunikationschef Citycon: pia.grahn@citycon.com eller 073-037 17 22

Download images

Läs det senaste om vad som är på gång