PÅGÅENDE UTVECKLINGSPROJEKT, Helsingforsområdet, Finland
Typ: Fastighetsutveckling med bostäder och andra funktioner

Framtiden för bekvämt urbant boende

Den nya stadskärnan Lippulaiva invigdes våren 2022 i det växande området Esboviken. Utöver köpcentrumdelen kommer det 150 000 kvadratmeter stora komplexet Lippulaiva även att omfatta åtta bostadshus. Även Esbovikens tunnelbanestation och bussterminal är helt integrerade med centrum och bildar därmed en bekväm och trevlig helhet.

Nyckeltal

Centrum färdigställt

2022

Centrum, Brutto uthyrningsbar yta

44 000

Butiker

100

Hela utvecklingsprojektet, kvm

150 000

Bostadshus

8

Tunnelbana och bussterminal

1
Lippulaiva

Blomstrande stadskärna

Den nya stadskärnan Lippulaiva öppnade i slutet av mars 2022 och är ett blomstrande stadscentrum för lokal service i det snabbt växande området Esboviken med cirka 100 olika butiker, kaféer och restauranger, samt privata och offentliga tjänster. 

Lippulaiva fokuserar på ett starkt utbud av dagligvaruhandel och har en av de största livsmedelsbutikskoncentrationerna i huvudstadsregionen. Ankarhyresgäster är bland annat Esbovikens regionbibliotek, dagis Pilke Pikku purtilo, gymmet Elixia och alla Finlands stora dagligvaruföretag K-Supermarket, Prisma, Lidl och Tokmanni. Den uthyrningsbara bruttoarean i köpcentret är 44 000 kvadratmeter.

Flaggskepp för lokal energiproduktion

Lippulaiva är nästan en nollenergibyggnad och designad för att LEED-guldcertifiera målet. Integrationen med tunnelbanebanan och bussterminalen tillsammans med goda cykelförbindelser och andra miljövänliga lösningar skapar lägre miljöpåverkan.

Den största geotermiska värme- och kylanläggningen för en kommersiell byggnad i Europa har byggts under Lippulaiva. Den genererar kolfri energi för att tillgodose nästan hela uppvärmnings- och kylbehovet i köpcentret och lägenheterna.

Lippulaivas elförbrukning optimeras med ett smart system. Smart hantering avser funktioner som att tillfälligt minska luftkonditioneringen när elförbrukningen är på topp. På Lippulaivas tak finns gröna tak och solpaneler som genererar el till köpcentrets hissar och rulltrappor samt belysning av centrets offentliga utrymmen. Solpaneler har placerats inte bara på taket utan även på väggytorna.

Boende med bästa läget

Lippulaiva apartments

Lippulaiva markerar första gången som Citycon bedriver egen hyresbostadsproduktion. Det blir totalt åtta bostadshus med 564 nya lägenheter byggda i och runt Lippulaiva. Citycon kommer att bygga sex av husen, varav fyra bostadshus pågår och byggstart av två hus kommer senare. Dessutom har byggrätterna för två bostadstorn sålts till byggföretaget Hausia.

Cirka 275 lägenheter kommer att byggas i de fyra hyreshusen som ligger i Lippulaivas nordvästra ände. Bygget av de 4 till 14 våningar höga våningshusen påbörjades våren 2021. Det första av bostadstornen kommer att stå färdigt i slutet av 2022 och de återstående tre i början av 2023. Placeringen av Citycons bostadshus är unik, nära till service, natur och hav, och lägenheterna på de översta våningarna har en fantastisk havsutsikt.