Re:Liljeholmen, Stockholm

PLANERAT UTVECKLINGSPROJEKT, Stockholm, Sverige
Typ: Fastighetsutveckling med bostäder och andra funktioner

Skapar Stockholms mest inspirerande plats för stadens invånare
2019 - 2022

Planerings- och projekteringsfas

2023 - 2028

Planerad byggfas

70 000

Citycons bruttoyta

Genom att däcka över spårområdet vid Liljeholmstorget och skapa ett nytt stadsrum tar Liljeholmen ytterligare ett steg i förvandlingen mot Stockholms mest dynamiska stadsdel. Med RE: Liljeholmen skapas en attraktiv boendemiljö med 3 000 arbetsplatser, 120 bostadsrätter och ett inglasat torg med plats för aktiviteter, kulturevenemang och upplevelser.

Totalt kommer RE: Liljeholmen att omfatta nya ytor på totalt drygt 70 000 kvm fördelade på kontor, hotell, handel, service, kultur och offentliga mötesplatser. Den preliminära fördelningen blir på följande vis: 30 000 kvm kontor, 14 000 kvm hotell, 10 000 kvm bostäder och 6 000 kvm offentliga ytor med handel och service samt 10 000 kvm garage.

Den befintliga sjukvårdbyggnaden med 12 000 kvm yta och över 20 vårdenheter ska totalrenoveras och moderniseras.

Läs mer på www.reliljeholmen.se.