PLANERAT UTVECKLINGSPROJEKT, Göteborgsområdet, Sverige
Typ: Fastighetsutveckling med bostäder och andra funktioner

Utvecklar en modern stadskärna vid havet

Stenungstorg Centrum är ett regionalt handelscentrum vid havet i Stenungsunds kommun och en del av Göteborgsområdet. Stenungsund har en stadig befolknings- och turismtillväxt och flytten av resecentrum till Stenungstorg 2024 kommer att skapa ett nytt regionalt transportnav.

Citycon planerar att förvandla området kring Stenungstorg till en modern stadskärna med en blandning av bostäder, handel, service och hotell. I utvecklingsplanerna ingår nya stadskvarter med lägenheter, en ny kundväg i centrum med handeln koncentrerad till kärnan. Detta ska bidra till en levande stad som ger mervärde för kommunen, hyresgäster, turister och alla som bor och arbetar i området.

Planerings- och projekteringsfas: 2020 - 2023
Planerad byggfas: 2022 - 2035