Johtamisen päämäärä

Kehitämme vuokralaisyhteistyötä ja viestintää. Takaamme tinkimättömästi työntekijöiden, vuokralaisten ja kävijöiden turvallisuuden laaja-alaisella yhteistyöllä.

Linjaukset ja sitoumukset

Cityconilla on toimintaohjeita, kuten kriisisuunnitelma ja turvallisuusstandardi, sekä niihin liittyvää koulutusta. Kauppakeskustemme turvallisuus pyritään varmistamaan erilaisilla hankkeilla ja yhteistyösopimuksilla.

Tavoitteenamme on saada kaikille kauppakeskuksillemme SAFE Retail Destination -sertifiointi vuoteen 2022 mennessä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Vuoden 2020 keskeiset tulokset on esitetty vastuullisuusselvityksen sivulla 7. Cityconin pitkän aikavälin päätavoitteet on esitetty vastuullisuusselvityksen sivulla 8, ja Cityconin vastuullisuusstrategia on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.citycon.com/fi/vastuullisuus/vastuullisuusstrategia.

Resurssit ja vastuut

Liiketoiminnan tukena ovat konsernitoiminnot, kuten vastuullisuus-, talous-, lakiasiain-, markkinointi-, viestintä-, turvallisuus- ja henkilöstöhallintotoiminnot.

Johtamiskäytäntöjen arviointi

Seuraamme saavuttamiamme tuloksia ja kehitämme johtamiskäytäntöjämme suhteessa muihin strategisiin linjauksiin, riskienhallintaohjelmaan sekä sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin. Cityconin johtoryhmä käy vastuullisuusstrategian ja strategiatoimet tarkasti läpi joka kolmas vuosi. Vastuullisuustiimi raportoi strategisista vastuullisuustoimista johtoryhmälle vuosittain.