Citycon Oyjs hållbarhetsredovisning för 2022 har publicerats idag. Än en gång har Citycon utsetts till en av Europas klimatledare av Financial Times och det tyska undersökningsföretaget Statista. Betydande och dokumenterade framsteg mot företagets ambitiösa mål inom områden som utsläppsminskningar, energiförbrukning och tillgänglighet har också uppnåtts under året.

Öppningen av Citycons flaggskepp, Lippulaiva i finska Esbo, för ett år sedan är också ett lysande exempel på Citycons engagemang vad gäller hållbarhet. Lippulaiva, som rymmer daglig handel, service och offentliga tjänster, är integrerad med en ny tunnelbanestation och bussterminal och omges av nya bostadshus.

Tack vare sina avancerade energilösningar har Lippulaiva varit koldioxidneutralt vad gäller energiförbrukning från den dag de öppnade förra året. Lippulaiva blev världens första centrum som tilldelades Smart Buildings guldcertifikat. Lippulaiva har även erhållit miljöcertifikatet LEED Gold.

- Lippulaiva är en tydlig signal om Citycons ambitioner vad gäller hållbarhet. Vi äger och utvecklar 33 centrum i Norden och Baltikum och vi strävar efter att ha en positiv inverkan på människor, samhällen och miljön. Jag är glad över de framsteg vi har gjort under 2022 och jag är stolt över resultaten som presenteras i vår hållbarhetsredovisning. En stor gemensam insats av vårt team och våra samarbetspartners, säger Kirsi Simola-Laaksonen, CIO och hållbarhetsansvarig på Citycon.

Hållbarhetsredovisningen ger information om hållbarhetsämnen som betyder mest för Citycon och dess intressenter. Den beskriver företagets miljömässiga och sociala prestanda, samt hållbarhetshöjdpunkter under 2022. Hållbarhetsredovisningen innehåller även en intervju med VD:n samt många exempel på hållbarhetsarbetet.

Här är några höjdpunkter från 2022:

• Minskade den totala energiförbrukningen med 6 % och minskade avsevärt Citycons koldioxidutsläpp från driften av våra byggnader.

• Ökat fokus på att stödja gröna transporter: 84 % av centrumen har elfordonsladdning och 19 % av centrumen har laddstationer för elcyklar.

• All el köpt av Citycon är grön.

• 100 % av centrumen är tillgängliga med kollektivtrafik eftersom kollektivtrafik är ett nyckelkriterium för alla utvecklingsprojekt.

Läs mer om Hållbarhetsredovisningen på företagets hemsida på https://www.citycon.com/sustainability/sustainability-accounts

Utöver det har Citycon också publicerat sitt uppdaterade ramverk för grön finansiering och årliga grön finansieringsrapport 2022, som integrerar företagets hållbarhetsmål med dess finansieringsverksamhet. Green Financing Framework bygger på Citycons hållbarhetsstrategi som sträcker sig fram till 2030 med målet att bli koldioxidneutral 2030.

Läs mer om Green Financing Framework och Citycon Green Financing Allocation of income och Impact Report 2022 på https://www.citycon.com/investors/financiering/grön-finansiering.

För mer information, kontakta:

Kirsi Simola-Laaksonen, CIO: mailto:kirsi.simola-laaksonen@citycon.com" style="color:#954f72">kirsi.simola-laaksonen@citycon.com eller +358 20 766 4461

Pia Grahn, kommunikationschef: mailto:pia.grahn@citycon.com" style="color:#954f72">pia.grahn@citycon.com eller 073-037 17 22

Download images