Citycon Oyjs hållbarhetsredovisning för 2023 har publicerats idag. Årets höjdpunkter innefattar bland annat nya initiativ för grön mobilitet och nya satsningar på energieffektivitet med hjälp av AI-baserad teknologi. Rekordmånga initiativ och evenemang har också arrangerats i Citycons 33 centrum under året. Dessa 1100 initiativ visar på företagets ambition att använda sina centrum som mötesplatser för olika ändamål.

–Vi arbetar målmedvetet för att leverera på våra ambitiösa hållbarhetsmål, nämligen kolneutralitet till 2030 och att minska utsläppen av växthusgaser i linje med Parismålet på 1,5°C. Vår uppdaterade hållbarhetsstrategi understryker vårt engagemang och jag är glad över de framsteg vi har gjort i våra centrum under året. Vårt team och våra partners gör det möjligt för oss att nå våra hållbarhetsmål, säger Henrica Ginström, Chief Operating Officer och tillträdande vd på Citycon.

Citycon uppdaterade sin hållbarhetsstrategi i maj 2023 och den innehåller nu sex fokusområden som gör det möjligt för företaget att arbeta mot sina långsiktiga mål. Befintliga hållbarhetsområden har uppdaterats och två nya har introducerats: 'Sustainable Value Chain' och 'Circularity & Natural Resources'. Dessa mål lyfter fram vikten av att bevara knappa naturresurser och biologisk mångfald för framtida generationer.

Citycon främjar miljövänlig mobilitet och samtliga 33 centrum kan nås med kollektivtrafik. Under 2023 har Citycon även fokuserat på att förbättra ESG-datahantering och att optimera byggnadsautomation genom att pilotprojekt som bygger på en AI-baserad tjänst för att öka energieffektiviteten i centrumen.

År 2023 utsågs Citycon för tredje året i rad bland Europas Climate Leader-företag av Financial Times och Statista för sitt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser.

Citycon har även publicerat sin årliga Green Financing Allocation of Proceeds and Impact Report 2023, som integrerar företagets hållbarhetsmål med företagets finansieringsverksamhet.

Rapporten finns tillgänglig på Citycons hemsida på https://www.citycon.com/investors/financing/green-financiing.

Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på https://www.citycon.com/sustainability/sustainability-accounts

För mer information, kontakta:

Sakari Järvelä, Chief Financial Officer: mailto:sakari.jarvela@citycon.com" style="color:#954f72">sakari.jarvela@citycon.com / +358 50 387 8180

Pia Grahn, kommunikationschef: mailto:pia.grahn@citycon.com" style="color:#954f72">pia.grahn@citycon.com / 073-037 17 22

Download images

Läs det senaste om vad som är på gång