CITYCON AB Pressmeddelande 20 maj 2021


Bild: Niko Paleovrachas, affärsområdeschef på Citycon

 

Kista Galleria har fått förnyad hållbarhetscertifiering från BREEAM – denna gång på en högre nivå, ’’very good’’ från tidigare ’’good’’. Certifieringen ställer tuffa krav på att gallerian ska bidra till en bättre miljö och är ett kvitto på att Kista Galleria når kraven på god hållbarhet.

Det nordiska fastighetsbolaget Citycon arbetar kontinuerligt för att minska sina fastigheters miljöbelastning. Med certifieringen av Kista Galleria får Citycon en ännu bättre översikt över miljöprestandan hos gallerian och kan fortsätta med planerade förbättringar.

– Nivån ”very good” är ett mycket bra resultat för en stor, äldre anläggning som Kista Galleria och en viktig milstolpe i vår ambitiösa målsättning att gallerian ska bli klimatneutral 2030. Hållbarhet och effektivitet går hand i hand eftersom energieffektiva byggnader har låga driftkostnader, säger Niko Paleovrachas, affärsområdeschef på Citycon.

Hållbarhetsarbetet i Kista Galleria sker på bred front och täcker många delar. Exempelvis är återvinningsgraden 97% för gallerians avfall och matresterna från restaurangerna tillvaratas för att omvandlas till biobränsle. Gallerian använder bara elektricitet från förnybara källor och har även en egen solcellspark på taket.

En långsiktig, hållbar utveckling innefattar även social hållbarhet, trivsel och trygghet. Kista Galleria bedriver därför ett systematiskt säkerhetsarbete och är säkerhetscertifierad med nivån ”excellent”, den näst högsta av fem nivåer.

– Som centrumägare är det viktigt att ta ansvar för trygghet och säkerhet, både för besökare och hyresgäster. Inte minst under pandemin har vi gjort väldigt många åtgärder för att skapa en trygg och säker shoppingmiljö, både för våra besökare och handlare.

Gallerian välkomnar lokala entreprenörer med spännande affärsidéer som bidrar till att utveckla kundupplevelsen. Ett sätt är det sociala projektet Bridge Showroom som drivs av affärsnätverket Bling Startup. Med Bridge som testplattform kan småföretagare ta plats i gallerian och möta konsumenter med inspirerande produkter och aktiveringar, ett sätt för gallerian att bidra till den sociala hållbarheten.

– Vi vill bidra till ett levande stadsliv och en välmående företagskultur. Här har vi både stora nationella kedjor och lokala aktörer i en skön blandning. Det är detta som ger gallerian dess starka identitet och lokala förankring.

För Citycon står hållbarhet högt på agendan och nyligen utseddes företaget till en av Europas klimatledare i en rapport publicerad i Financial Times. Med certifiering av Kista Galleria är 88% av Citycons fastigheter BREEAM-certifierade. Målet är att alla Citycons fastigheter ska vara certifierade 2022.

För mer information, kontakta: Niko Paleovrachas Affärsområdeschef Citycon Tel. 08-562 532 05 niko.paleovrachas@citycon.com Anne Ostelius Kommunikationschef Citycon Tel. 08-562 532 19 anne.ostelius@citycon.com 

Download images

Läs det senaste om vad som är på gång