Kista Galleria, Tukholma

SUUNNITELTU KEHITYSHANKE, Tukholma, Ruotsi

Laji: Monikäyttö- ja asuinrakennuskohde

Uudistettu yhteisökeskus urbaanilla sykkeellä

Kistalla on vahva asema kasvavana alueellisena keskuksena Tukholmassa ja johtavana innovaatiokeskittymänä, jossa on 35 000 työntekijää ja opiskelijaa eri puolilta maailmaa. Metro- ja bussiterminaalin sisältävän liikennekeskuksen vieressä sijaitseva Kista Galleria on yhteisön sydän ja yksi Ruotsin suurimmista ja vierailluimmista keskuksista.  

Citycon on käynnistänyt kohteelle strategian ja konseptin kehittämishankkeen. Nykyiseen esiselvitykseen kuuluu sekä nykyisen kohteen päivitys että laajennusosa kaavoittamalla asumista, terveydenhuoltoa, koulu ja ruokapalveluita. Nykyinen kohde uudistetaan siten, että myymälöitä keskitetään uudelleen entistä elämyksellisemmäksi asiakaspoluksi ja gallerian erinomaista ruokapalvelutarjontaa vahvistetaan. Terveydenhuollon tarjontaa myös lisätään niin, että luodaan uusi terveydenhuollon keskittymä.

Ensimmäinen vaihe valmistuu: 2025
 

kista entrance
2025

ARVIOITU VALMISTUMINEN