PLANERAT UTVECKLINGSPROJEKT, Bergen, Norge
Typ: Fastighetsutveckling med bostäder och andra funktioner

Stadsutveckling för att stärka Fyllingsdalen och knyta samman människor i Bergen

Oasen, beläget i hjärtat av Fyllingsdalen i Bergen, kommer att utvecklas till ett modern stadskärna som omfattar bostäder, kontor, hälsovård och handel. Vi utvecklar Oasen i samarbete med kommunen. Oasen har en större roll i de pågående kommunala områdesplanerna för utvecklingen av Fyllingsdalen och lyfter fram Oasen som stadsdelens centrum.

GLA: 64 900
Beräknat färdigställt: 2030

Oasen förvandlas till ett stadsnav

Oasen

Oasen har en lång historia i Fyllingsdalen, som går tillbaka till invigningen 1971. Vi tror att den omvandling som beskrivs i områdesplanen kommer att bidra till ett gott stadsliv för den kommande generationen i Fyllingsdalen.

De första etapperna av utvecklingsprojektet vid Oasen avslutades sommaren 2021. Oasen har öppnat upp sig mot omgivningen. Nya transparenta fasader och restauranger vid utetorget, binder samman centrums insida och utsida. Över 6 000 kvadratmeter gamla kontorslokaler görs om till lokaler för ny vårdcentral, F&B och daglig shopping. En ny folkhälsocentral, 'Familjens hus', har öppnat sina lokaler på 4 650 kvadratmeter.

Våra utvecklingsplaner för centrum omfattar 220–250 lägenheter. Nya bostäder och kontor ska stärka Fyllingsdalen som en levande stadskärna.
 

Riktigt transportnav

Oasen kommer att få en större roll som transportnav. Bergens snabbspårväg, med hållplats strax utanför Oasen, öppnade 2022. Fyllingsdalen kopplas nu samman med ett nytt och större upptagningsområde i Bergen, inklusive stadskärnan. Den nya bussterminalen vid centrum, som också invigdes 2022, stärker Oasen ytterligare som transportnav.
 

Erik Lennhammar, utvecklingschef på Citycon

”Oasen går igenom en mycket spännande förvandling. Den nya spårvägsstationen och bussterminalen gör rörligheten enklare och grönare, medan det planerade kulturhuset och biblioteket mittemot Oasen blir stora tillskott till Oasen som ett blandat centrum. Citycon genomför sin strategi genom att lägga till bostäder, kontor och tjänster till våra centra eftersom vi vill skapa långsiktigt värde för lokalsamhällen, hyresgäster och ägare.”