PLANERAT UTVECKLINGSPROJEKT, Tallinn, Estland
Typ: Kontors-, service- och bostadsutveckling

Kristiine – en multifunktionell stadsdel

Vår plan är att utveckla området kring köpcentret Kristiine genom att bygga nya lägenheter, kontorslokaler och tjänstelokaler, nära sammankopplat med köpcentrets infrastruktur så att ett enhetligt stadsdelscentrum skapas. 

Köpcentret Kristiine är beläget vid Tallinns viktigaste trafikled, vilket innebär utmärkt tillgänglighet oavsett transportsätt – tåg, buss, spårvagn och bil. Vi siktar på att vidareutveckla närmiljön runt centret till en multifunktionell stadsdel och koppla samman området ännu bättre med knutpunkter för kollektivtrafiken. Utvecklingsplanerna inbegriper olika nya användningsområden som ska ta plats på den nuvarande utomhusparkeringen. Förtätningsmöjligheterna och den slutliga markanvändningen kommer att fastställas i den nya stadsplanen.

Utvecklingen kommer att göra området ännu mer attraktivt för boende, arbetskraft och tjänsteleverantörer. Detta kommer att bidra till att minska bilanvändningen i Tallinn eftersom arbetsplatser, bostäder, handel, fritidsmöjligheter och förstklassig kollektivtrafik som minskar belastningen på vägnätet kan sammanföras.

Bruttoyta: ~ 45 000