PLANERAT UTVECKLINGSPROJEKT, Asker, Norge
Typ: Blandat utvecklingsprojekt
Trekanten

Vi utvecklar Askers stadskärna

Trekanten ligger i hjärtat av Askers centrum där avstånden är små och du kan gå mellan alla affärer och service. Askers centrum är också ett naturligt nav för dig som reser med tåg och buss.

Dagens centrum är en blandning av olika funktioner inklusive handel, kulturtjänster, hälsovård, kontor och bostäder. Utvecklingsprojektet understryker att Trekanten även fortsättningsvis ska vara mer än bara handel, och bidra till att stärka Asker som ett centrum och en mötesplats med ett varierat utbud. Mångfalden av funktioner borde bli större, och samspelet bättre, så att Asker centrum och Trekanten är i bruk hela dagen och alla dagar i veckan.

GLA: 45 000
 

Fler platser att träffas på

Utvecklingsprojektet ska göra Trekanten till en mer naturlig del av Asker centrum. Mer aktivitet och nya gångvägar kommer att binda samman stadshus, station med Askers stadskärna. En av huvudlänkarna blir "Kulturaxeln" som går från plan 1 på Karl Nilsens plats till plan 4 vid ankomsten till stadshuset. De nya gångvägarna genom centrum ska bidra till mer aktivitet, och göra det lättare för människor att använda stadskärnan till fots eller på cykel.

Nya våningar över det befintliga centret kommer att ge plats för hälsovård, hotell, kontor, gym och kommunal service. Huvudtanken med utvecklingsprojektet är att skapa mötesplatser genom flera funktioner och interaktion mellan människor.
 

Läs mer