CITYCON OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET

Citycon Oyj:n vuoden 1999 optio-ohjelman A/B/C-optioilla ja
2004 A-optioilla merkityt yhteensä 616.151 osaketta otetaan
kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa
15.12.2006 alkaen.

Citycon Oyj:n osakkeen perustiedot:

Kaupankäyntitunnus: CTY1S
ISIN-koodi: FI0009002471
id: 24249
Osakemäärä : 167.183.180

HELSINGIN PÖRSSI
Janne Seppänen
Head of Surveillance

* * * * * * * * * * * *

EXCHANGE NOTICE 536/2006, 14 DECEMBER 2006 SHARES

CITYCON OYJ: SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS

A total of 616 151 Citycon Oyj's shares have been
subscribed with the 1999 A/B/C option rights and 2004 A
option rights of Citycon Oyj. The shares will be traded
on the Helsinki Stock Exchange as old shares as of 15
December 2006.

Identifiers of Citycon Oyj's share:

Trading code: CTY1S
ISIN code: FI0009002471
Orderbook id: 24249
Number of shares: 167 183 180

HELSINKI STOCK EXCHANGE
Janne Seppänen
Head of Surveillance