Keskeisimmät sitoumukset lyhyesti

Citycon-brändi ja läpinäkyvyys (Citycon brand and transparency)
Citycon on julkisesti listattu yhtiö, jonka brändiä arvostamme ja suojelemme. Olemme sitoutuneet läpinäkyvyyteen ja rehellisyys on työskentelyssämme tärkeää. Pyrimme rakentamaan hyvää yrityskuvaa kaikissa toiminnoissamme ja edistämään Cityconin menestystä.

Reilu liiketoiminta (Fair dealing)
Sitoudumme ja edellytämme reilua sekä rehellistä liiketoimintaa. Kunnioitamme immateriaalioikeuksia ja hallussamme olevaa luottamuksellista tietoa.

Työskenteleminen Cityconilla (Working at Citycon)
Tarjoamme turvallisen ja kunnioittavan työskentelypaikan. Suhtaudumme tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämiseen sekä ylläpitoon vakavasti, arvostamme erilaisia luonteenpiirteitä ja kohtelemme toisia kohteliaasti.

Turvallisuus ja mukavuus (Safety and convenience)
Pyrimme tukemaan turvallisuutta kauppakeskuksissamme siltä osin kuin meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen. Painopisteemme on tarjota nautinnollinen kokemus kauppakeskuksessa vieraileville ja miellyttävä työympäristö siellä työskenteleville.

Ympäristöystävällisyys ja yhteisö (Environment and community friendliness)
Otamme ympäristön ja paikalliset yhteisöt huomioon kaikissa päätöksissämme.

Lahjonnan torjuminen, liikelahjat ja vieraanvaraisuus (Anti-bribery, business gifts and hospitality)
Olemme täysin ja ehdottomasti lahjontaa sekä korruptiota vastaan. Näemme nimelliset lahjat, ateriat ja huomion- tai kiitoksenosoitukset samoin kuin kutsut tapahtumiin tai muihin sosiaalisiin tapahtumiin osana liiketoimintaa ja hyväntahtoisena yhteistyön eleenä. Harkitsemme samalla huolellisesti kunkin tilanteen ja taloudellisen arvon ennen niiden hyväksymistä tai tarjoamista.

Yksityisyys (Privacy)
Kunnioitamme yksityisyyttä. Keräämme henkilötietoja vain laillisesti ja vain perusteltuihin, välttämättömiin ja läpinäkyviin liiketarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietoja huolellisesti ja varmistamme tiedon laadun sekä luottamuksellisuuden.

Cityconin Code of Conduct (englanniksi) kokonaisuudessaan:

 

Cityconin keskeinen tarkoitus on taloudellisen ja tuottoisan liiketoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen.

Toimintamme ytimessä oleva Code of Conduct (eettiset toimintaperiaatteemme) vahvistaa arvojamme ja asettaa perustan liiketoiminnallemme. Strategiamme ja toimintamme huomioivat sekä kuvastavat eettisiä periaatteitamme.

Sidosryhmämme odottavat meidän olevan eettisiä ja vastuullisia – toimimaan oikealla tavalla. Noudatamme järjestelmällisesti toimintamaissamme, Pohjoismaissa ja Baltian alueella, soveltuvia lakeja ja sääntelyä. Code of Conduct -periaatteistamme käy ilmi myös sitoumuksemme omaksua eettiset periaatteet ja jatkuva halumme olla luotettava kumppani kussakin yhteisössä sekä kaikissa liiketoimissamme.

Code of Conduct soveltuu kaikkiin Cityconin liiketoimintapäätöksiin ja toimintoihin. Se koskee jokaista Cityconin työntekijää ja johtajaa (mukaan lukien työntekijät tytäryhtiöissä ja yhteisyrityksissä, jotka ovat Cityconin hallinnoinnin ja valvonnan alla).

Business Code of Conduct

Pyrkimyksemme on saada myös liikekumppanimme sitoutumaan Code of Conduct -periaatteisiimme tai varmistaa heidän käyttävän samankaltaisia periaatteita toiminnassaan.  Business Code of Conduct-periaatteemme määrittelevät liiketoiminnan standardit ja eettiset periaatteet, joita Citycon edellyttää liiketoimintakumppaneiltaan (mukaan lukien heidän henkilöstönsä ja muut edustajat).

Varmistamme erilaisilla toteuttamistavoilla sidosryhmien sitoutumisen kuten:

  • sisällyttämällä Code of Conduct -lausekkeen vuokrasopimuksiimme,
  • käyttämällä Code of Conduct -kyselyä investointiprosessissamme,
  • vaatimalla merkittäviltä liiketoimintakumppaneilta Code of Conduct -periaatteidemme tai vastaavien eettisten periaatteiden noudattamista sekä toimimista Business Code of Conduct -periaatteidemme mukaisesti.

Business Code of Conduct

Rikkomuksesta raportointi

Jokaista Cityconin työntekijää ja johtajaa kannustetaan ja velvoitetaan nostamaan kysymyksiä ja huolia Code of Conduct -periaatteisiin liittyen sekä ilmoittamaan välittömästi periaatteiden rikkomuksista tai epäillyistä rikkomuksista. Cityconin liikekumppanit voivat myös ilmoittaa tällaisista rikkomuksista Cityconin ilmoituskanavan (Whistleblowing line) kautta.

Ilmoituksessa kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti, sovellettavien tietosuoja- ja muiden säännösten mukaisesti.