Cityconin osingonjakopolitiikka
Cityconin tavoitteena on säilyttää vahva ja kilpailukykyinen osingonmaksukyky

 Yhtiön nykyinen osinkopolitiikka on jakaa yli 50 prosenttia tilikauden voitosta kiinteistöjen käyvän arvon muutokset pois lukien.

Osinkotietoa

Varojenjakovaltuutus per osake
yhtiökokous 2022 (€)

0.50

Osinkotuotto

~7 %

Varojenjakoa vuodessa

4

Alustava varojenjaon suuruus kvartaaleittain (€)

0.125 
Osinkokalenteri 2022

Maksetut osingot ja pääomanpalautukset 2022

30.12.2022 maksettun varojenjaon jälkeen Citycon Oyj on maksanut pääoman palautusta vuoden 2022 aikana yhteensä 0,50 euroa osakkeelta ja hallitus on käyttänyt varsinaiselta yhtiökokoukselta 2022 saamansa varojenjakovaltuutuksen kokonaisuudessaan.

  Täsmäytyspaivä Maksupäivä Euroa/osake
Pääomanpalautus Q1 24.3.2022 31.3.2022 0,125
Pääomanpalautus Q2 23.6.2022 30.6.2022 0,125
Pääomanpalautus Q3 23.9.2022 30.9.2022 0,125
Pääomanpalautus Q4 15.12.2022 30.12.2022 0,125
Total     0,50
Muuta hyödyllistä informaatiota
Iso Omena
Varojenjakovaltuutus vuoden 2022 varsinaiselta yhtiökokoukselta

Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,45 euroa osakkeelta. Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärän perusteella valtuutus tarkoittaisi osinkona enintään 8 899 926,25 euroa ja pääoman palautuksena enintään 80 099 336,25 euroa.

Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Alustava maksupäivä Alustava täsmäytyspäivä
31.3.2022 24.3.2022
30.6.2022 23.6.2022
30.9.2022 23.9.2022
30.12.2022 15.12.2022

 Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osinkohistoria
Maksuvuosi Osinko per osake, EUR Payment date
2021 0.05 + 0.45 pääomanpalautus

31.3.2021  (EUR 0.1250)
30.6.2021 (EUR 0.1250)
30.9.2021 (EUR 0.1250)
30.12.2021 (EUR 0.1250)

2020 0.05 + 0.4875 pääomanpalautus 31.3.2020  (EUR 0.1625)
30.6.2020 (EUR 0.1250)
30.9.2020 (EUR 0.1250)
30.12.2020 (EUR 0.1250)
2019 0.05 + 0.60 pääomanpalautus 29.3.2019 (EUR 0.1625)
28.6.2019 (EUR 0.1625)
30.9.2019 (EUR 0.1625)
30.12.2019 (EUR 0.1625)
  Osakkeiden yhdistäminen (5:1)  
2018 0.01 + 0.12 pääomanpalautus 29.3.2018 (EUR 0.0325)
29.6.2018 (EUR 0.0325)
28.9.2018 (EUR 0.0325)
28.12.2018 (EUR 0.0325)
2017 0.01 + 0.12 pääomanpalautus 31.3.2017 (EUR 0.0325)
30.6.2017 (EUR 0.0325)
29.9.2017 (EUR 0.0325)
29.12.2017 (EUR 0.0325)
2016 0.01 + 0.14 pääomanpalautus 29.3.2016 (EUR 0.0375)
30.6.2016 (EUR 0.0375)
30.9.2016 (EUR 0.0375)
30.12.2016 (EUR 0.0375)
2015 0.15 pääomanpalautus 30.3.2015
2014 0.03 + 0.12 pääomanpalautus 31.3.2014
2013 0.04 + 0.11 pääomanpalautus 4.4.2013
2012 0.04 + 0.11 pääomanpalautus 4.4.2012
2011 0.04 + 0.10 pääomanpalautus 8.4.2011
2010 0.04 + 0.10 pääomanpalautus 7.4.2010
2009 0.04 + 0.10 pääomanpalautus 3.4.2009
2008 0.04 + 0.10 pääomanpalautus 2.4.2008
2007 0.14 23.4.2007
2006 0.14 24.4.2006
2005 0.14 15.4.2005
2004 0.14 25.4.2004
2003 0.09 1.4.2003
2002 0.08 10.4.2002
2001 0.08 10.4.2001
2000 0.07 11.4.2000
1999 0.06 9.4.1999
1998 0.00 -
1997 0.00 -
1996 0.00 -