Osinko


Cityconin tavoitteena on säilyttää vahva ja kilpailukykyinen osingonmaksukyky. Yhtiön nykyinen osinkopolitiikka on jakaa yli 50 prosenttia tilikauden voitosta kiinteistöjen käyvän arvon muutokset pois lukien. 

Osinko vuodelta 2016 

Varsinainen yhtiökokous 2017 valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,01 euroa osakkeelta ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on enintään 0,12 euroa osakkeelta. Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Tällöin hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Maksetut osingot ja pääoman palautukset Täsmäytyspäivä Maksupäivä euroa/osake
Osinko tilikaudelta 2016  24.3.2017 31.3.2017 0,0100 
Pääoman palautus Q1 24.3.2017 31.3.2017 0,0225
Pääoman palautus Q2 22.6.2017 30.6.2017 0,0325
Pääoman palautus Q3 22.9.2017 29.9.2017 0,0325
Hallituksen jäljellä oleva valtuutus pääoman palautuksiin Alustava täsmäytyspäivä Alustava maksupäivä 0,0325
Pääoman palautus Q4 14.12.2017 29.12.2017Osinkohistoria

Vuosi Osinko/osake, eur Maksupäivä
2015 0,01 + 0,14 pääoman palautus 29.3.2016
30.6.2016
30.9.2016
30.12.2016
2014 0,15 pääoman palautus 30.3.2015
2013 0,03 + 0,12 pääoman palautus 31.3.2014
2012 0,04 + 0,11 pääoman palautus  4.4.2013
2011 0,04 + 0,11 pääoman palautus 4.4.2012
2010 0,04 + 0,10 pääoman palautus 8.4.2011
2009 0,04 + 0,10 pääoman palautus 7.4.2010
2008 0,04 + 0,10 pääoman palautus 3.4.2009
2007 0,04 + 0,10 pääoman palautus 2.4.2008
2006 0,14 23.3.2007
2005 0,14 24.3.2006
2004 0,14 15.4.2005
2003 0,14 25.3.2004
2002 0,09 1.4.2003
2001 0,08 10.4.2002
2000 0,08 10.4.2001
1999 0,07 11.4.2000
1998 0,06 9.4.1999
1997 0,00 -
1996 0,00 -
1995 0,00 -