Osinko

Cityconin tavoitteena on säilyttää vahva ja kilpailukykyinen osingonmaksukyky. Yhtiön nykyinen osinkopolitiikka on jakaa yli 50 prosenttia tilikauden voitosta kiinteistöjen käyvän arvon muutokset pois lukien. 

Osinko vuodelta 2018

Citycon Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 13.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle varojenjaosta seuraavaa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä.

Hallitus ehdottaa kuitenkin, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti.

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,01 euroa osakkeelta ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on enintään 0,12 euroa osakkeelta. Valtuutuksen johdosta yhtiö voisi siis jakaa yhteensä enintään noin 8899926,28 euroa osinkoa ja noin 106799115,36 euroa pääomanpalautusta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Tällöin hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Alustava maksupäivä   Alustava täsmäytyspäivä
29.3.2019   15.3.2019
28.6.2019 21.6.2019
30.9.2019 23.9.2019
30.12.2019 19.12.2019

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Citycon julkaisee yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen pörssitiedotteena sekä yhtiön verkkosivuilla.

Osinko vuodelta 2017 

Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,01 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on enintään 0,12 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. 

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Tällöin hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.
  

Maksetut osingot ja pääoman palautukset 31.12.2018 Täsmäytyspäivä Maksupäivä euroa
Osinko tilikaudelta 2017 22.3.2018 29.3.2018 0,01
Pääoman palautus Q1 22.3.2018 29.3.2018 0,0225
Pääoman palautus Q2 21.6.2018 29.6.2018 0,0325
Pääoman palautus Q3 20.9.2018 28.9.2018 0,0325
Pääoman palautus Q4 14.12.2018 28.12.2018 0,0325
Yhteensä 0,1200

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osinkohistoria

Vuosi Osinko/osake, eur Maksupäivä
2016 0,01 + 0,12 pääoman palautus 31.3.2017 (0,0325 euroa)
30.6.2017 (0,0325 euroa)
29.9.2017 (0,0325 euroa)
29.12.2017 (0,0325 euroa)

2015

0,01 + 0,14 pääoman palautus 29.3.2016 (0,0375 euroa)
30.6.2016 (0,0375 euroa)
30.9.2016 (0,0375 euroa)
30.12.2016 (0,0375 euroa)
2014 0,15 pääoman palautus 30.3.2015
2013 0,03 + 0,12 pääoman palautus 31.3.2014
2012 0,04 + 0,11 pääoman palautus  4.4.2013
2011 0,04 + 0,11 pääoman palautus 4.4.2012
2010 0,04 + 0,10 pääoman palautus 8.4.2011
2009 0,04 + 0,10 pääoman palautus 7.4.2010
2008 0,04 + 0,10 pääoman palautus 3.4.2009
2007 0,04 + 0,10 pääoman palautus 2.4.2008
2006 0,14 23.3.2007
2005 0,14 24.3.2006
2004 0,14 15.4.2005
2003 0,14 25.3.2004
2002 0,09 1.4.2003
2001 0,08 10.4.2002
2000 0,08 10.4.2001
1999 0,07 11.4.2000
1998 0,06 9.4.1999
1997 0,00 -
1996 0,00 -
1995 0,00 -
28.12.2018