Osinko

Cityconin osingonjakopolitiikka: Cityconin tavoitteena on säilyttää vahva ja kilpailukykyinen osingonmaksukyky. Yhtiön nykyinen osinkopolitiikka on jakaa yli 50 prosenttia tilikauden voitosta kiinteistöjen käyvän arvon muutokset pois lukien.

Varojenjakokalenteri 2022

Maksetut osingot ja pääomanpalautukset 30.3.2022

  Täsmäytyspaivä Maksupäivä Euroa/osake
Pääomanpalautus Q1 24.3.2021 31.3.2021 0,125
Total     0,125

HALLITUKSEN JÄLJELLÄ OLEVA VALTUUTUS PÄÄOMAN PALAUTUKSIIN

 

Viimeinen kaupankäyntipäivä osingon kanssa Kaupankänti ilman osinkoa (irtoamispäivä) Alustava täsmäytyspäivä Alustava maksupäivä Alustava määrä euroa/osake
Pääomanpalautus Q2 21.6.2022 22.6.2022 23.6.2022 30.6.2022 0,125
Pääomanpalautus Q3 21.9.2022 22.9.2022 23.9.2022 30.9.2022 0,125
Pääomanpalautus Q4 13.12.2021 14.12.2021 15.12.2022 30.12.2022 0,125
Total         0,375

Varojenjakovaltuutus vuoden 2022 varsinaiselta yhtiökokoukselta

Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,45 euroa osakkeelta. Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärän perusteella valtuutus tarkoittaisi osinkona enintään 8 899 926,25 euroa ja pääoman palautuksena enintään 80 099 336,25 euroa.

Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

 

Alustava maksupäivä Alustava täsmäytyspäivä
31.3.2021 24.3.2021
30.6.2021 21.6.2021
30.9.2021 22.9.2021
30.12.2021 16.12.2021

 Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.