Osinko

Cityconin osingonjakopolitiikka: Cityconin tavoitteena on säilyttää vahva ja kilpailukykyinen osingonmaksukyky. Yhtiön nykyinen osinkopolitiikka on jakaa yli 50 prosenttia tilikauden voitosta kiinteistöjen käyvän arvon muutokset pois lukien. 


Varojenjakokalenteri 2021


MAKSETUT OSINGOT JA PÄÄOMAN PALAUTUKSET 30.6.2021

 

Täsmäytyspaivä

Maksupäivä

Euroa/osake

Osinko tilikaudelta 2020

24.3.2021

24.3.2021

0,05

Pääomanpalautus Q1

24.3.2021

31.3.2021

0,075

Pääomanpalautus Q2

21.6.2021

30.6.2021

0,125

Pääomanpalautus Q3 22.9.2021 30.9.2021 0,125

Total

 

 

0,375

 

HALLITUKSEN JÄLJELLÄ OLEVA VALTUUTUS PÄÄOMAN PALAUTUKSIIN

 

Viimeinen kaupankäyntipäivä osingon kanssa

Kaupankänti ilman osinkoa (irtoamispäivä)

Alustava täsmäytyspäivä

Alustava maksupäivä

Alustava määrä euroa/osake

Pääomanpalautus Q4

14.12.2021

15.12.2021

16.12.2021

30.12. 2021

0.125

Total

 

 

 

 

0.125


Varojenjakovaltuutus vuoden 2021 varsinaiselta yhtiökokoukselta

Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,45 euroa osakkeelta. Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärän perusteella valtuutus tarkoittaisi osinkona enintään 8 899 926,25 euroa ja pääoman palautuksena enintään 80 099 336,25 euroa.

Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.
 

Alustava maksupäivä

Alustava täsmäytyspäivä

31.3.2021

24.3.2021

30.6.2021

21.6.2021

30.9.2021

22.9.2021

30.12.2021

16.12.2021


Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
 


Osinkohistoria

Vuosi Osinko/osake, eur Maksupäivä
2019 0.05 + 0.4875 pääoman palautus 31.3.2020  (0.1625 euroa)
30.6.2020 (0.1250 euroa)
30.9.2020 (0.1250 euroa)
30.12.2020 (0.1250 euroa)
2018 0.05 + 0.60 pääoman palautus 29.3.2019 (0.1625 euroa)
28.6.2019 (0.1625 euroa)
30.9.2019 (0.1625 euroa)
30.12.2019 (0.1625 euroa)
Osakkeiden yhdistäminen (5:1)
2017 0.01 + 0.12 epääoman palautus 29.3.2018 (0.0325 euroa)
29.6.2018 (0.0325 euroa)
28.9.2018 (0.0325 euroa)
28.12.2018 (0.0325 euroa)
2016 0,01 + 0,12 pääoman palautus 31.3.2017 (0,0325 euroa)
30.6.2017 (0,0325 euroa)
29.9.2017 (0,0325 euroa)
29.12.2017 (0,0325 euroa)

2015

0,01 + 0,14 pääoman palautus 29.3.2016 (0,0375 euroa)
30.6.2016 (0,0375 euroa)
30.9.2016 (0,0375 euroa)
30.12.2016 (0,0375 euroa)
2014 0,15 pääoman palautus 30.3.2015
2013 0,03 + 0,12 pääoman palautus 31.3.2014
2012 0,04 + 0,11 pääoman palautus  4.4.2013
2011 0,04 + 0,11 pääoman palautus 4.4.2012
2010 0,04 + 0,10 pääoman palautus 8.4.2011
2009 0,04 + 0,10 pääoman palautus 7.4.2010
2008 0,04 + 0,10 pääoman palautus 3.4.2009
2007 0,04 + 0,10 pääoman palautus 2.4.2008
2006 0,14 23.3.2007
2005 0,14 24.3.2006
2004 0,14 15.4.2005
2003 0,14 25.3.2004
2002 0,09 1.4.2003
2001 0,08 10.4.2002
2000 0,08 10.4.2001
1999 0,07 11.4.2000
1998 0,06 9.4.1999
1997 0,00 -
1996 0,00 -
1995 0,00 -
28.12.2018