Cityconin osingonjakopolitiikka
Cityconin tavoitteena on säilyttää vahva ja kilpailukykyinen osingonmaksukyky

 Yhtiön nykyinen osinkopolitiikka on jakaa yli 50 prosenttia tilikauden voitosta kiinteistöjen käyvän arvon muutokset pois lukien.

Osinkotietoa

Varojenjakovaltuutus per osake
yhtiökokous 2023 (€)

0.50

Osinkotuotto

~7 %

Varojenjakoa vuodessa

4

Alustava varojenjaon suuruus kvartaaleittain (€)

0.125 

Seuraava maksupäivä

29.12.
Osinkokalenteri 2023

Hallituksen jäljellä oleva valtuutus pääomanpalautuksiin*  

  Viimeinen kaupankäyntipäivä osingon kanssa Irtoamispäivä
(kaupankänti ilman osinkoa)
Alustava
täsmäytyspaivä
Alustava
maksupäivä
Euroa/osake
Pääomanpalautus Q4 18.12.2023 19.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 0,125
Yhteensä         0,125

* Päivämäärät ovat alustavia. Hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.


Vuonna 2023 maksetut pääomanpalautukset

  Täsmäytyspaivä Maksupäivä Euroa/osake
Pääomanpalautus Q1 24.3.2023 31.3.2023 0,125
Pääomanpalautus Q2 16.6.2023 26.6.2023 0,125
Pääomanpalautus Q3 22.9.2023 29.9.2023 0,125
Yhteensä     0,375
Muuta hyödyllistä informaatiota
Iso Omena
Varojenjakovaltuutus vuoden 2023 varsinaiselta yhtiökokoukselta

Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,50 euroa osakkeelta. Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärän perusteella valtuutus tarkoittaisi pääoman palautuksena enintään 84 004 470 euroa.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus tekee erilliset päätökset kustakin pääoman palautuksesta siten, että pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Yhtiö julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Alustava maksupäivä Alustava täsmäytyspäivä
31.3.2023 24.3.2023
30.6.2023 23.6.2023
29.9.2023 22.9.2023
29.12.2023 20.12.2023


Hallituksen päätöksen perusteella jaettava pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.

Osinkohistoria
Maksuvuosi Osinko per osake, EUR Payment date
2022 0.50 31.3.2022  (EUR 0.1250)
30.6.2022 (EUR 0.1250)
30.9.2022 (EUR 0.1250)
30.12.2022 (EUR 0.1250)
2021 0.05 + 0.45 pääomanpalautus

31.3.2021  (EUR 0.1250)
30.6.2021 (EUR 0.1250)
30.9.2021 (EUR 0.1250)
30.12.2021 (EUR 0.1250)

2020 0.05 + 0.4875 pääomanpalautus 31.3.2020  (EUR 0.1625)
30.6.2020 (EUR 0.1250)
30.9.2020 (EUR 0.1250)
30.12.2020 (EUR 0.1250)
2019 0.05 + 0.60 pääomanpalautus 29.3.2019 (EUR 0.1625)
28.6.2019 (EUR 0.1625)
30.9.2019 (EUR 0.1625)
30.12.2019 (EUR 0.1625)
  Osakkeiden yhdistäminen (5:1)  
2018 0.01 + 0.12 pääomanpalautus 29.3.2018 (EUR 0.0325)
29.6.2018 (EUR 0.0325)
28.9.2018 (EUR 0.0325)
28.12.2018 (EUR 0.0325)
2017 0.01 + 0.12 pääomanpalautus 31.3.2017 (EUR 0.0325)
30.6.2017 (EUR 0.0325)
29.9.2017 (EUR 0.0325)
29.12.2017 (EUR 0.0325)
2016 0.01 + 0.14 pääomanpalautus 29.3.2016 (EUR 0.0375)
30.6.2016 (EUR 0.0375)
30.9.2016 (EUR 0.0375)
30.12.2016 (EUR 0.0375)
2015 0.15 pääomanpalautus 30.3.2015
2014 0.03 + 0.12 pääomanpalautus 31.3.2014
2013 0.04 + 0.11 pääomanpalautus 4.4.2013
2012 0.04 + 0.11 pääomanpalautus 4.4.2012
2011 0.04 + 0.10 pääomanpalautus 8.4.2011
2010 0.04 + 0.10 pääomanpalautus 7.4.2010
2009 0.04 + 0.10 pääomanpalautus 3.4.2009
2008 0.04 + 0.10 pääomanpalautus 2.4.2008
2007 0.14 23.4.2007
2006 0.14 24.4.2006
2005 0.14 15.4.2005
2004 0.14 25.4.2004
2003 0.09 1.4.2003
2002 0.08 10.4.2002
2001 0.08 10.4.2001
2000 0.07 11.4.2000
1999 0.06 9.4.1999
1998 0.00 -
1997 0.00 -
1996 0.00 -