Osinko

Cityconin tavoitteena on säilyttää vahva ja kilpailukykyinen osingonmaksukyky. Yhtiön nykyinen osinkopolitiikka on jakaa yli 50 prosenttia tilikauden voitosta kiinteistöjen käyvän arvon muutokset pois lukien. 

Osinko vuodelta 2019
 

Cityon Oyj:n hallitus on 28.5.2020  päättänyt mukauttaa vuoden 2020 kvartaalivarojenjakoaan jäljellä olevien pääomanpalautuksien osalta edelleen parantaakseen yhtiön pitkän aikavälin taloudellista vakautta ja vahvistaakseen yhtiön luottoriskiprofiilia. Hallitus on siten päättänyt käyttää yhteensä enintään 0,5375 euroa osakkeelta vuoden 2020 varsinaiselta yhtiökokoukselta saamastaan osinko- ja pääomanpalautusvaltuutuksestaan, joka oli 0,65 euroa osakkeelta. Hallitus tekee erilliset päätökset kustakin jäljellä olevasta pääoman palautuksesta. Citycon julkistaa nämä päätökset erikseen.

Hallitus päätti myös, että hallituksen vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle myöhemmin tehtävä yhtiön osingon- ja/tai pääoman palautuksen määrää koskeva ehdotus tulisi olemaan yhteensä enintään 0,50 euroa osakkeelta vuonna 2021, mikä on noin 23 % vähemmän kuin vuoden 2020 alkuperäinen valtuutus 0,65 euroa osakkeelta.

Lisäksi Citycon tutkii vaihtoehtoja tarjota osakkeenomistajille tulevaisuudessa mahdollisuus osingon ja pääomanpalautuksen vastaanottamiseen yhtiön osakkeina. Näillä päätöksillä ja toimilla hallitus haluaa osoittaa sitoutumisensa yhtiön velkaantuneisuuden asteittaiseen laskemiseen sekä yhtiön investointitason luottoluokituksien suojelemiseen.

17.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,60 euroa osakkeelta. Maaliskuussa valtuutuksen perusteella maksettiin osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja pääoman palautusta 0,1125 euroa osakkeelta. 31.3.2020 maksetun osingon ja pääoman palautuksen jälkeen hallituksen valtuutus jakaa osinkoa on käytetty kokonaisuudessaan ja valtuutusta jakaa pääoman palautusta on jäljellä 0,4875 euroa osakkeelta.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Tällöin hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Alustava maksupäivä

Alustava täsmäytyspäivä

31.3.2020

19.3.2020

30.6.2020

22.6.2020

30.9.2020

23.9.2020

30.12.2020

18.12.2020

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osinko vuodelta 2018

Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 8 899 926,28 euroa ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 106 799 115,36 euroa. Yhtiökokouksen hyväksymän yhtiön osakkeiden yhdistämisen ja siihen liittyvän yhtiön osakkeiden lunastamisen ja mitätöinnin toteuduttua valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä tarkoittaisi enintään noin 0,05 euroa osakkeelta ja pääoman palautuksen määrä enintään noin 0,60 euroa osakkeelta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Tällöin hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Alustava maksupäivä

Alustava täsmäytyspäivä

29.3.2019

22.3.2019

28.6.2019

21.6.2019

30.9.2019

23.9.2019

30.12.2019

19.12.2019


Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osinko vuodelta 2017 

Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,01 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on enintään 0,12 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. 

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Tällöin hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.
  

Maksetut osingot ja pääoman palautukset 31.12.2018 Täsmäytyspäivä Maksupäivä euroa
Osinko tilikaudelta 2017 22.3.2018 29.3.2018 0,01
Pääoman palautus Q1 22.3.2018 29.3.2018 0,0225
Pääoman palautus Q2 21.6.2018 29.6.2018 0,0325
Pääoman palautus Q3 20.9.2018 28.9.2018 0,0325
Pääoman palautus Q4 14.12.2018 28.12.2018 0,0325
Yhteensä 0,1300

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osinkohistoria

Vuosi Osinko/osake, eur Maksupäivä
2016 0,01 + 0,12 pääoman palautus 31.3.2017 (0,0325 euroa)
30.6.2017 (0,0325 euroa)
29.9.2017 (0,0325 euroa)
29.12.2017 (0,0325 euroa)

2015

0,01 + 0,14 pääoman palautus 29.3.2016 (0,0375 euroa)
30.6.2016 (0,0375 euroa)
30.9.2016 (0,0375 euroa)
30.12.2016 (0,0375 euroa)
2014 0,15 pääoman palautus 30.3.2015
2013 0,03 + 0,12 pääoman palautus 31.3.2014
2012 0,04 + 0,11 pääoman palautus  4.4.2013
2011 0,04 + 0,11 pääoman palautus 4.4.2012
2010 0,04 + 0,10 pääoman palautus 8.4.2011
2009 0,04 + 0,10 pääoman palautus 7.4.2010
2008 0,04 + 0,10 pääoman palautus 3.4.2009
2007 0,04 + 0,10 pääoman palautus 2.4.2008
2006 0,14 23.3.2007
2005 0,14 24.3.2006
2004 0,14 15.4.2005
2003 0,14 25.3.2004
2002 0,09 1.4.2003
2001 0,08 10.4.2002
2000 0,08 10.4.2001
1999 0,07 11.4.2000
1998 0,06 9.4.1999
1997 0,00 -
1996 0,00 -
1995 0,00 -
28.12.2018