Katso pörssitiedotteet Citycon raportoi Gazit-Globe Ltd.:n ja CPP Investment Board European Holdings S.àr.l:n välisestä, Cityconiin liittyviä hallinnointiasioita koskevasta sopimuksesta ja Citycon raportoi muutoksesta Gazit-Globe Ltd.:n ja CPP Investment Board Europe S.à r.l:n väliseen hallinnointisopimukseen

17.3.2021 julkaistun liputusilmoituksen mukaisesti  CPP Investment Board European Holdings S.àr.l:n omistus Cityconista on laskenut 7,5%:tiin.  Osakkeiden luovutuksen johdosta, Gazit-Globe Ltd.:n (”Gazit”) ja CPP Investment Board Europe S.à.r.l:n (”CPPIBE”) välinen 12.5.2014 päivätty hallinnointisopimus, joka on julkaistu pörssitiedotteella Citycon Oyj:n toimesta 13.5.2014 ja 17.3.2020, päättyy sopimuksen ehtojen mukaisesti kun CPPIBE:n omistusosuus laskee vähintään kolmeksikymmeneksi (30) peräkkäiseksi päiväksi alle kymmeneen (10) prosenttiin Cityconin osakkeista.

Yhtiön tiedossa ei ole muita osakassopimuksia.