Tilintarkastaja

Cityconin yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien tehtävänä on tilintarkastuslain mukaisesti tarkastaa yhtiön ja konsernin tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto sekä antaa suoritetusta tarkastuksesta kertomus yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut vuodesta 2014  alkaen  KHT Mikko Rytilahti. Ernst & Young Oy on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuodesta 2006 alkaen. Vuosina 2006-2012 yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Tuija Korpelainen ja vuonna 2013 KHT Eija Niemi-Nikkola.

Vuonna 2018 Citycon-konserni maksoi tilintarkastajalle varsinaiseen tilintarkastukseen liittyviä palkkioita 0,8 miljoonaa euroa. Lisäksi Citycon-konserni osti tilintarkastajalta asiantuntijapalveluita yhteensä 0,1miljoonalla eurolla.