Cityconin yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien tehtävänä on tilintarkastuslain mukaisesti tarkastaa yhtiön ja konsernin tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto sekä antaa suoritetusta tarkastuksesta kertomus yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut vuodesta 2021   alkaen  KHT Antti Suominen. Ernst & Young Oy on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuodesta 2006 alkaen. Vuosina 2006-2012 yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Tuija Korpelainen, vuonna 2013 KHT Eija Niemi-Nikkola ja vuosina 2014-2020 KHT Mikko Rytilahti.

Vuonna 2022 Citycon-konserni maksoi tilintarkastajalle varsinaiseen tilintarkastukseen liittyviä palkkioita 0,9 miljoonaa euroa.