Cityconin yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien tehtävänä on tilintarkastuslain mukaisesti tarkastaa yhtiön ja konsernin tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto sekä antaa suoritetusta tarkastuksesta kertomus yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Deloitte Oy:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Anu Servo. 

Ernst & Young Oy toimi yhtiön tilintarkastajana vuosina 2006-2024. Vuosina 2006-2012 yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Tuija Korpelainen, vuonna 2013 KHT Eija Niemi-Nikkola, vuosina 2014-2020 KHT Mikko Rytilahti ja vuosina 2021-2024 KHT Antti Suominen.

Vuonna 2023 Citycon-konserni maksoi tilintarkastajalle varsinaiseen tilintarkastukseen liittyviä palkkioita 1,0 miljoonaa euroa.