Hallituksen jäsenet

Varsinainen yhtiökokous 22.3.2017 päätti, että hallitukseen kuuluu kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet ovat:

  Positio Kansalaisuus Syntymävuosi
Chaim Katzman Puheenjohtaja Israel ja Yhdysvallat 1949
Bernd Knobloch Varapuheenjohtaja Saksa 1951
Arnold de Haan Jäsen Alankomaat 1954
Kirsi Komi Jäsen (27.10.2018 asti) Suomi 1963
David Lukes Jäsen Yhdysvallat 1970
Andrea Orlandi Jäsen Italia 1971
Per-Anders Ovin Jäsen Ruotsi 1956
Ofer Stark Jäsen Israel ja Yhdysvallat 1972
Ariella Zochovitzky Jäsen Israel 1957


Katso esittely hallituksen jäsenistä

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi Arnold de Haan, Bernd Knobloch, Kirsi Komi, David Lukes, Per-Anders Ovin  ja Ariella Zochovitzky  ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.  Chaim Katzmania ja Ofer Starkia ei voida pitää riippumattomina merkittävistä osakkeenomistajista johtuen heidän kuulumisestaan yhtiön merkittävän osakkeenomistajan Gazit-Globe Ltd:n tai sen konserniyhtiöiden johtoon tai palveluksistaan kyseisille yhtiöille. Andrea Orlandi on yhtiön merkittävän osakkeenomistajan, CPP Investment Board European Holdings S.à r.l:n emoyhtiön Canada Pension Plan Investment Boardin palveluksessa, eikä häntä siten voida pitää riippumattomana merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Chaim Katzman ja varapuheenjohtajana  Bernd Knobloch. 

Hallituksen jäsenten osakeomistus