Hallituksen jäsenet


Varsinainen yhtiökokous 22.3.2017 päätti, että hallitukseen kuuluu kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet ovat:

  Positio Kansalaisuus Syntymävuosi
Chaim Katzman Puheenjohtaja Israel ja Yhdysvallat 1949
Bernd Knobloch Varapuheenjohtaja Saksa 1951
Arnold de Haan Jäsen Alankomaat 1954
Kirsi Komi Jäsen Suomi 1963
Rachel Lavine Jäsen Israel 1965
David Lukes Jäsen Yhdysvallat 1970
Andrea Orlandi Jäsen Italia 1971
Claes Ottosson Jäsen Ruotsi 1961
Per-Anders Ovin Jäsen Ruotsi 1956
Ariella Zochovitzky Jäsen Israel 1957


Katso esittely hallituksen jäsenistä

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi Arnold de Haan, Bernd Knobloch, Kirsi Komi, Claes Ottosson, Per-Anders Ovin  ja Ariella Zochovitzky  ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.  Chaim Katzman, David Lukes ja Rachel Lavine  kuuluvat tai ovat vastikään kuuluneet yhtiön merkittävän osakkeenomistajan Gazit-Globe Ltd:n tai sen konserniyhtiöiden johtoon, eikä heitä siten voida pitää riippumattomina merkittävistä osakkeenomistajista. Andrea Orlandi on yhtiön merkittävän osakkeenomistajan, CPP Investment Board European Holdings S.à r.l:n emoyhtiön Canada Pension Plan Investment Boardin palveluksessa, eikä häntä siten voida pitää riippumattomana merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Chaim Katzman ja varapuheenjohtajana  Bernd Knobloch. 

Hallituksen jäsenten osakeomistus