Hallituksen jäsenet

Ylimääräinen yhtiökokous 11.6.2020 päätti, että hallitukseen kuuluu kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet ovat:

  Positio Kansalaisuus Syntymävuosi
Chaim Katzman Puheenjohtaja Israel ja Yhdysvallat 1949
Ariella Zochovitzky Varapuheenjohtaja Israel 1957
Judah Angster Jäsen Yhdysvallat 1982
Arnold de Haan Jäsen Alankomaat 1954
Zvi Gordon Jäsen Yhdysvallat ja Israel 1985
Alexandre (Sandy) Koifman Jäsen Ranska ja Sveitsi 1953
David Lukes Jäsen Yhdysvallat 1970
Andrea Orlandi Jäsen Italia 1971
Per-Anders Ovin Jäsen Ruotsi 1956
Ofer Stark Jäsen Israel ja Yhdysvallat 1972


Katso esittely hallituksen jäsenistä

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi Juhad Angster,  Arnold de Haan, Alexandre (Sandy) Koifman, David Lukes, Per-Anders Ovin  ja Ariella Zochovitzky  ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.  Chaim Katzmania, Zvi Gordonia   ja Ofer Starkia ei voida pitää riippumattomina merkittävistä osakkeenomistajista johtuen heidän kuulumisestaan yhtiön merkittävän osakkeenomistajan Gazit-Globe Ltd:n tai sen konserniyhtiöiden johtoon tai palveluksistaan kyseisille yhtiöille. Andrea Orlandi on yhtiön merkittävän osakkeenomistajan, CPP Investment Board European Holdings S.à r.l:n emoyhtiön Canada Pension Plan Investment Boardin palveluksessa, eikä häntä siten voida pitää riippumattomana merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Chaim Katzman ja varapuheenjohtajana  Ariella Zochovitzky.

Hallituksen jäsenten osakeomistus