Cityconin varsinainen yhtiökokous 22.3.2022 päätti, että hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet ovat:

       Positio Kansalaisuus Syntymävuosi
Chaim Katzman Puheenjohtaja Israel ja Yhdysvallat 1949
F. Scott Ball Varapuheenjohtaja Yhdysvallat 1961
Alexandre (Sandy) Koifman Varapuheenjohtaja Ranska ja Sveitsi 1953
Judah Angster Jäsen Yhdysvallat 1982
Zvi Gordon Jäsen Yhdysvallat ja Israel 1985
Adi Jemini Jäsen Yhdysvallat 1978
David Lukes Jäsen Yhdysvallat 1970
Per-Anders Ovin Jäsen Ruotsi 1956
Ljudmila Popova Jäsen Alankomaat ja Kirgisia 1980

Katso esittely hallituksen jäsenistä

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuunottamatta F. Scott Ballia, joka ei ole riippumaton yhtiöstä toimitusjohtaja-asemastaan johtuen. Lisäksi Juhad Angster,   F. Scott Ball, Alexandre (Sandy) Koifman, David Lukes, Per-Anders Ovin ja Ljudmila Popova  ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.  Chaim Katzmania ja Zvi Gordonia ei voida pitää riippumattomina merkittävistä osakkeenomistajista johtuen heidän kuulumisestaan yhtiön merkittävän osakkeenomistajan G City Ltd:n tai sen konserniyhtiöiden johtoon tai palveluksistaan kyseisille yhtiöille.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Chaim Katzman. Hallituksen varapuheenjohtajina toimivat Sandy Koifman ja F. Scott Ball.

Hallituksen jäsenten osakeomistus