Cityconin osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, joka on yhtiön ylin päättävä elin.

Cityconin varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle päätöksenteon niin vaatiessa tai milloin laki sitä edellyttää.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä ilmoittamalla asiasta yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.com  tai kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, Piispansilta 9A, 02230 Espoo kyseisen vuoden 31.1. mennessä.

Citycon julkaisee yhtiökokouskutsun, joka sisältää ehdotuksen kokouksen asialistaksi, ja kokoukselle esitettävät asiakirjat sekä hallituksen päätösehdotukset vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokaisella osakkeenomistajalla, joka on ennen yhtiökokousta merkitty yhtiön osakasluetteloon ja ilmoittautunut kokoukseen noudattamalla yhtiökokouskutsussa ilmoitettua menettelyä.

Yhtiökokouksessa jokaisella osakkeenomistajalla on kyselyoikeus yhtiökokouksen käsiteltävänä olevista asioista. Kokouksessa esitettävä kysymys voidaan toimittaa myös etukäteen yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.com tai kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, Piispansilta 9A, 02230 Espoo.