Citycon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 2.8.2021 Espoossa. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotusten mukaisesti valita Ljudmila Popovan ja Scott Ballin hallituksen uusiksi jäseniksi sekä hyväksyä muutetun palkitsemispolitiikan.

Popova ja Ball valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Muut nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 16.8.2021 alkaen.