Cityconin strategia

Vaivattomuutta kaupunkiyhteisöjen sydämessä

Luomme kaupunkeja täynnä elämää. Ihmisille. Yhteisöille. Kehitykselle. Kasvulle.

Keskitymme parhaisiin keskuksiin, joita

Citycon Myyrmanni

Omistamme

 • Vahva 33 monikäyttöisen kaupunkikeskuksen portfolio
 • Sijainti kasvavissa kaupungeissa Pohjoismaissa ja Baltiassa
 • Pitkäaikainen omistaja

Hallinnoimme 

 • Yhtiön sisällä modernin kauppakeskustoiminnan erikoisosaamista
 • Kaupanalan ammattilaisia viidessä eri maassa
 • Pohjoismaatasoinen lähestymistapa tuo synergiaetuja
 • Rajat ylittävä vuokraustiimi

Kehitämme

 • Aluekehitys – luomme houkuttelevia keskuksia asua, työskennellä ja viettää vapaa-aikaa
 • Ylivertainen kaupallinen houkuttelevuus ja kilpailukyky luovat vuokralaisillemme entistä paremmat menestymisen mahdollisuudet

Kuinka luomme arvoa?

Keskukset erinomaisilla sijainneilla
 • Sijainti keskeisimmissä kaupungeissa, joissa kaupungistuminen on voimakasta 
 • Keskukset hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä
Välttämättömyyshyödykkeisiin painottuva myymälä- ja palveluvalikoima
 • Päivittäiskauppavetoiset ja välttämättömyyshyödykkeisiin painottuvat keskukset
 • Monikäyttöiset keskukset, joissa kasvava osa kunnallisia palveluja
Johtava kiinteistöhallinnan osaaminen
 • Pitkäaikainen yhteistyökuntien kanssa 
 • Jatkuva vuoropuhelu ympäröivien yhteisöjen kanssa
 • Vastuullisuus kiinteä osa Cityconin tapaa toimia
Aktiivinen pääoman kierrättäminen
 • Divestoinneista saatavat tuotot tarkoitus käyttää velan määrän pienentämiseen
 • Vahvistaa investointitason tasetta
Olemassa oleviin keskuksiin linkittyvät rakennusoikeudet
 • Pääosin asuinkiinteistöjä, jotka tulevat rikastuttamaan keskuksiemme ympäristöä
 • Pienet pääomavaatimukset kaavoituksen saamiseksi
 • Monia mahdollisuuksia hyötyä rakennusoikeuksista: myynti, yhteisyritys tai oma kehitystoiminta
Lopputuloksena vakaa ydinliiketoiminta yhdistettynä houkutteleviin lisäarvonluonnin mahdollisuuksiin.