Toimitusjohtaja Marcel Kokkeel:

”Operatiivinen liiketoiminta kehittyi hyvin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Nettovuokratuottomme, pois lukien Kista Galleria, olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 53 miljoonaa euroa ja vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 0,8 %. Ruotsin ja Tanskan liiketoimintamme vahva kehitys jatkui, ja myös Suomessa liiketoimintamme kehittyi positiivisesti johtuen hyvästä taloustilanteesta sekä parantuneesta kiinteistöportfolion laadusta. Vuoden ensimmäisen neljänneksen osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) oli 0,041 euroa ja se laski vain hieman vuoteen 2017 verrattuna siitä huolimatta, että myimme viime vuonna 325 miljoonalla eurolla 13 ydinliiketoimintaan kuulumatonta kiinteistöä. Hallinnon kulut laskivat selvästi kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta, mikä tuki operatiivista tulostamme. Vuokranmuutos uusituissa vuokrasopimuksissa ja uudelleenvuokratuissa tiloissa oli myös positiivinen vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Tammi-maaliskuu 2018 oli ensimmäinen kokonainen vuosineljännes Isossa Omenassa metron liikennöinnin alkamisen jälkeen. Kauppakeskuksen kävijämäärät yli kaksinkertaistuivat ja vuokralaisten myynti kasvoi yli 40 % ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Myös vertailukelpoiset myynnit kasvoivat lähes 13 %. Kista Galleria poistettiin vertailukelpoisesta portfoliosta johtuen kauppakeskuksen kehityshankkeesta, jonka tavoitteena on uudelleenasemoida Kista Galleria entistä enemmän päivittäisasiointiin keskittyväksi lähiyhteisöä palvelevaksi kauppakeskukseksi.

Vuosineljänneksen aikana jatkoimme strategiamme toteutusta; paransimme portfolion laatua ja keskityimme yhä enemmän monikäyttöisiin kauppakeskuksiin kasvavilla kaupunkialueilla. Vuosineljänneksen aikana myimme yhden pienen kauppakeskuksen Tukholmassa ja raportointikauden jälkeen huhtikuun alussa kerroimme yhdestä suunnitellusta divestoinnista Suomessa. Divestointien kokonaistuotot tulevat olemaan noin 50 miljoonaa euroa, jonka käytämme taseemme vahvistamiseen ja kehityskohteisiimme, jotka eivät vielä kuitenkaan tuota kassavirtaa. Jatkamme pääomamme kierrättämistä ja tavoitteenamme on myydä arvolla mitattuna 5-10 % kiinteistökannastamme lähivuosien aikana.”

 Lähde: Cityconin osavuosikatsaus, tammikuu-maaliskuu 2018