Toimitusjohtaja Marcel Kokkeel:


 Vuoden 2017 ensimmäisen kolmen kvartaalin operatiivinen tulos on ollut hyvä, vahvan Ruotsin ja vakaan Norjan ansiosta. Yleisesti Suomen liiketoiminta on kääntynyt positiivisempaan suuntaan, vaikka Suomen vertailukelpoinen tulos on edelleen negatiivinen johtuen pääosin käynnissä olleista kehityshankkeista Suomen vahvimmissa kohteissa. Cityconin vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 1,1 %, mukaan lukien Kista Gallerian (50 %).

Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana olemme divestoineet kohteita yhteensä noin 140 miljoonalla eurolla. Lisäksi allekirjoitimme sopimuksen ydinliiketoimintaan kuulumattomien kauppakeskusten myynnistä Suomessa noin 167  miljoonalla eurolla. Myynti saatetaan päätökseen marraskuun puolivälissä ja tästä saadut tuotot käytetään kehitys- ja laajennushankkeisiin sekä taseen vahvistamiseen.

Allekirjoitimme elokuussa aiesopimuksen Klövernin kanssa nykyisen Globen Shopping -kauppakeskuksen laajennus- ja kehityshankkeesta. Kauppakeskus sijaitsee Tukholman eteläpuolella kehitteillä olevalla teurastamoalueella (Slakthusområdet). Suunnitelmana on kaksinkertaistaa kauppakeskuksen pinta-ala nykyisestä 20 000 neliömetristä ja parantaa kauppakeskuksen laatua merkittävästi. Kehityshankkeen odotetaan valmistuvan 2022–2023, ja Cityconin omistusosuus yhteisyrityksestä on 55 %. Yhteishanke sopii hyvin Cityconin strategiaan, jonka tavoitteena on vahvistaa yhtiön asemaa Tukholman dynaamisilla urbaaneilla alueilla, joissa on vahva väestönkasvu.

Syyskuussa Citycon laski onnistuneesti liikkeelle 1 000 miljoonan Norjan kruunun joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainan maturiteetti on kahdeksan vuotta ja sille maksetaan kiinteää 2,75 %:in vuotuista korkoa. Nettotuotot käytetään olemassa olevien lainojen jälleenrahoittamiseen sekä yleisiin yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin.

Lähde: Cityconin osavuosikatsaus, tammikuu-syyskuu 2017