Toimitusjohtaja, Henrica Ginström

operatiiviset tulokset Q1 2024

Ensinnäkin haluan todeta, että olen innoissani ja kiitollinen mahdollisuudesta toimia Cityconin seuraavana toimitusjohtajana. 13 vuoden aikana Cityconilla minulla on ollut etuoikeus olla osa Cityconin matkaa Pohjoismaiden johtavaksi kaupunkikeskuksien kehittäjäksi ja omistajaksi. Olemme edelleen sitoutuneita välttämättömyyshyödykkeisiin nojautuvaan strategiaamme, keskittyen korkealaatuisiin keskuksiin vahvoilla ja kasvavilla markkinoilla Pohjoismaiden nopeimmin kasvavissa kaupungeissa, ja siten luomaan arvoa yhtiön kaikille sidosryhmille. Samalla on tärkeää tiedostaa toimintaympäristössämme kahden viimeisen vuoden aikana tapahtuneet muutokset, erityisesti kasvaneet korkotasot, joilla on merkittävä vaikutus koko kiinteistösektoriin ja Cityconiin.

Operatiivinen tulos tammi-maaliskuussa 2024 oli vahva. Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 6,5 % vuokrien indeksoinnin ja ydinliiketoimintaamme kuuluvien keskusten hyvän tuloksen ansiosta. Vertailukelpoiset vuokralaisten myynnit kasvoivat 3 % erityisesti keskeisten vuokralaiskategorioidemme siivittämänä. Liiketilojen vuokrausaste, sisältäen Kista Gallerian, kasvoi 0,3 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna vuokrausaste laski hieman johtuen Kistan konsolidoinnista ja normaalista kausivaihtelusta. 

Operatiivinen tuloksemme (EPRA earnings) pysyi vakaalla tasolla 24,5 miljoonassa eurossa sisältäen organisaatiomuutoksiin liittyviä uudelleenjärjestelykuluja ja muita kertaluonteisia kuluja. Pois lukien nämä kertaluonteiset kustannukset operatiivinen tulos kasvoi 28,8 miljoonaan euroon. 

Vuoden 2023 tilinpäätöksen yhteydessä julkaisimme tavoitteet vuodelle 2024 sisältäen tavoitteet myydä keskuksia ja karsia kuluja taseemme ja kassavirtamme vahvistamiseksi. Haluan korostaa, että olemme sitoutuneet ylläpitämään investointitason luottoluokituksen, mikä mahdollistaa meille pääsyn rahoitusmarkkinoille kilpailukykyisin ehdoin. Osoitimme sitoutuneisuutemme toteuttamalla noin 50 miljoonan euron osakeannin vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Osakeanti oli välttämätön luottoluokituksemme turvaamiseksi, ja paras ratkaisu yhtiölle ja sen osakkeenomistajille. Osakeanti mahdollisti 300 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan erittäin onnistuneen liikkeeseenlaskun helmikuussa. Liikkeeseenlaskun seurauksena onnistuimme parantamaan merkittävästi velkojemme maturiteettiprofiilia ja jälleenrahoitusriskiä. 

Olemme asettaneet 950 miljoonan euron divestointitavoitteen seuraavalle 24 kuukaudelle, ja olemme luottavaisia, että tulemme pääsemään tähän tavoitteeseen vuoden 2025 loppuun mennessä. Toukokuussa allekirjoitimme sopimuksen, jolla sitoudumme myymään Kongssenteret-keskuksen Norjassa. Hinta on lähellä keskuksen kirja-arvoa. Transaktio osoittaa välttämättömyyshyödykkeisiin nojautuvien keskuksiemme houkuttelevuuden sekä havainnollistaa transaktiomarkkinoiden piristymisen. 

Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olemme toteuttaneet useita säästötoimenpiteitä. Organisaatiomuutoksien sekä konsernitoimintojen keskittämisen myötä olemme pystyneet vähentämään henkilöstökuluja merkittävästi. Olemme sitoutuneita saavuttamaan tavoitteemme hallinnon kulujen pienentämisen osalta siten, että ne vastaavat vuoden 2024 lopussa alle 10 % ennustetuista nettovuokratuotoista.

Vuodet 2024 ja 2025 tulevat olemaan täytäntöönpanon ja toteutuksen vuosia. Odotan innolla, että pääsemme rakentamaan Cityconin tulevaisuutta yhdessä vahvan tiimin kanssa. Liiketoimintamme peruspilarit ovat vahvat, ja keskittymällä taseen vahvistamiseen, Citycon tulee säilyttämään vahvan asemansa nyt ja tulevaisuudessa. Tiedostamme, että nyt on aika lunastaa antamamme lupaukset, ja tämä tuleekin olemaan minun sekä koko johtoryhmän keskeinen prioriteetti. Henrica Ginström
Toimitusjohtaja

Lähde: Citycon  osavuosikatsaus Q1/2024