Citycon sijoituskohteena


Citycon pyrkii parantamaan kannattavuuttaan ja osakkeensa arvoa aktiivisen kiinteistökannan johtamisen, uudistamisen ja vahvistamisen sekä tehokkaan rahoituksen avulla. Pyrimme luomaan vahvaa, ennakoitavaa kassavirtaa selkeän liiketoimintamallin ja konservatiivisen taseen avulla.


Cityconin Sijoittajatarina (eng.)

Viime vuosina Citycon on jatkanut kiinteistökantansa muokkaamista laajentumalla Norjan kauppakeskusmarkkinoille, toteuttamalla useita suuria kehityshankkeita ja myymällä pienempiä, kaupunkialueiden ulkopuolisia liikekiinteistöjä.

Keskeistä Cityconin menestyksessä ovat hajautettu, pohjoismainen, kaupunkialueisiin keskittyvä päivittäisasiointiin painottuvien kauppakeskusten portfolio, kauppakeskusten ennakoiva johtaminen ja markkinoiden sekä muuttuvan kulutuskäyttäytymisen perusteellinen ymmärtäminen. Vahvan taseemme ja pääoman kierrättämisen ansiosta voimme toteuttaa kehityshankkeita ja yrityskauppoja valikoidusti silloin kun näemme arvonnousun mahdollisuuksia. Osan hankkeista ja yrityskaupoista rahoitamme ydinliiketoimintaan kuulumattomien kohteiden myynnillä.

Vastuullinen liiiketoiminta on olennainen osa Cityconin strategiaa. Hyvä hallinnointitapa, huippuluokan ympäristövastuu, tavoitteellinen johtaminen, hyvä työympäristö ja yhteisöjen osallistaminen ovat tärkeitä peruspilareita Cityconin toiminnassa.

Osinkopolitiikka
Cityconin nykyinen osinkopolitiikka on jakaa yli 50 prosenttia tilikauden voitosta kiinteistöjen käyvän arvon muutokset pois lukien.

Sijoittamisperusteet:

Toiminta kattaa Pohjoismaat
  • Pohjoismaiden laajuinen liiketoiminta ja hajauttaminen luovat vakautta
  • Cityconin johtava asema Pohjoismaiden markkinoilla ja vahva brändi houkuttelevat vuokralaisia
  • Ainutlaatuinen markkinoiden ja kuluttajatrendien tuntemus sekä ymmärrys


Megatrendit vahvistavat Cityconin kauppakeskuksia
  • Voimakas kaupungistumistrendi vahvistaa tiheään asuttuja kaupunkeja ja muita taajamia
  • Sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteisöjen osallistaminen ovat liiketoiminnassa entistä tärkeämpiä


Vakaat tuotot ja vahva rahoitusasema
  • Päivittäistavarakaupat ankkurivuokralaisina
  • Kuluttajahintaindeksiin sidotut vuokrasopimukset
  • Konservatiivinen tase
  • Vahva osingonmaksaja

Päivitetty

31.08.2021