Operatiiviset avainluvut Q2/2022
+9.1%

 Vertailukelpoiset nettovuokratuotot
(pois lukien kertaerät kasvu +6,2%) (vs. Q2/2021)

+3.0%

Vuokrasopimusten vuokranmuutos,
uusitut ja uudelleenvuokratut

+1.0€

Keskimääräisen neliövuokran kasvu
 (vs Q4/2021)

+14.6%

 Vertailukelpoiset kävijämäärät
 (vs Q2/2021)

95.0%

 Liiketilojen vuokrausaste
 (+90 bps parannus vs Q4/2021)

+8.8%

Vertailukelpoiset vuokralaisten myynnit
 (vs Q2/2021)

100%

velasta kiinteäkorkoista
(seuraava merkittävä velan erääntyminen lokakuussa 2024)

92%

vuokrista sidottu indeksiin
vaikutus konkretisoituu erityisesti vuonna 2023

CITYCON ON JOHTAVA MONIKÄYTTÖISTEN KAUPUNKIKESKUSTEN OMISTAJA JA  KEHITTÄJÄ POHJOISMASSA.

Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin.

Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Miksi sijoittaa Cityconiin?
  1. Johtava kaupunkikeskuksien kehittäjä ja hallinnoija vahvoissa ja nopeasti kasvavissa pohjoismaisissa kaupungeissa.
  2. Monipuolinen vuokralaiskanta, josta yli 35 % koostuu välttämättömyyshyödykkeistä keskittyen päivittäistavarakauppaan ja julkisiin palveluihin, tarjoaa vakaata kassavirtaa sekä houkuttelevan osinkotuoton.
  3. Inflaatiosuojattu liiketoimintamalli: 92 % vuokrista on sidottu indeksiin, ja Cityconin keskusten tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat vähemmän riippuvaisia harkinnanvaraisesta kulutuksesta kuin perinteinen vähittäiskauppa.
  4. Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat olennainen osa Cityconin toimintaa, kehityshankkeita ja yhteisöllistä toimintaa. Pitkäjänteisen vastuullisuustyön ja mm. uraauurtavien energiaratkaisujen seurauksena Financial Times on listannut Cityconin yhdeksi Euroopan ilmastojohtajista.
  5. Olemassa oleva portfolio sisältää merkittävää kehityspotentiaalia, joka tarjoaa orgaanisia mahdollisuuksia kasvulle ja portfolion monipuolistamiselle erityisesti asuntorakentamisen muodossa.
  6. Vahva tase ja tasapanoinen lainoitusaste (LTV).
Cityconin sijoittajatarina
Equity Story

Cityconin sijoittajatarina tarjoaa lisätietoja Cityconin liiketoimintaympäristöstä, liiketoimintamallista, kehitysmahdollisuuksista, vastuullisuudesta sekä päätunnusluvuista.