Johdon omistukset


Citycon Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, (EU) No 596/2014, mukaisiksi yhtiön johtotehtävissä toimiviksi henkilöikseen hallituksen  jäsenet, toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet. Heidän Cityconin osakeomistuksensa päivitetään alla olevaan taulukkoon  johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Hallitus

Omistus 4.1.2018 Omistus 31.12.2017 Muutos  31.12.2016–31.12.2017
Katzman Chaim 178 856 178 856
De Haan Arnold 350 000 350 000 +150 000
Knobloch Bernd 108 685 108 685
Komi Kirsi 11 933 11 933
Lavine Rachel - -
Lukes David - -
Orlandi Andrea - -
Ottosson Claes 77 802 77 802
Ovin Per-Anders 16 000 16 000
Zochovitzky Ariella 11 700 11 700

 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Omistus 4.1.2018 Omistus 31.12.2017 Muutos 31.12.2016-31.12.2017
Kokkeel Marcel 682 743 674 748 +139 588
Hoeksema Jurn 7 252 7 252 +4 252
Lisiecki Tom - -
Sihvonen Eero 164 892 161 892 +21 610
Tuomola Anu 2 992 2 992 +2 992