Johdon omistukset

Johdon omistukset


Citycon Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, (EU) No 596/2014, mukaisiksi yhtiön johtotehtävissä toimiviksi henkilöikseen hallituksen  jäsenet, toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet. Heidän Cityconin osakeomistuksensa päivitetään alla olevaan taulukkoon  johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Hallitus

Omistus 31.10.2018 Muutos 31.10.2017–31.10.2018
Katzman Chaim 178 856
De Haan Arnold 450 000 +450 000
Knobloch Bernd 108 685
Komi Kirsi (hallituksen jäsen 27.10.2018 asti) 11 933
Lukes David 8,800 +8,800
Orlandi Andrea -
Ovin Per-Anders 37 000 +14 000
Stark Ofer -
Zochovitzky Ariella 11 700

 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Omistus 31.10.2018 Muutos 31.10.2017–31.10.2018
Kokkeel Marcel 884 019 +217 335
Hoeksema Jurn 48 035 +40 783
Lisiecki Tom 7 956 +7 956
Sihvonen Eero 195 210 +33 318
Tuomola Anu 5 169 +2 177