Johdon omistukset


Citycon Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, (EU) No 596/2014, mukaisiksi yhtiön johtotehtävissä toimiviksi henkilöikseen hallituksen  jäsenet, toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet. Heidän Cityconin osakeomistuksensa päivitetään alla olevaan taulukkoon jokaisen kuukauden alussa johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Hallitus

Omistus 31.7.2017 Muutos verrattuna 31.7.2016
Katzman Chaim 178 856
De Haan Arnold 200 000 +125 000
Knobloch Bernd 108 685 +30 000
Komi Kirsi 11 933
Lavine Rachel -
Lukes David -
Orlandi Andrea -
Ottosson Claes 77 802
Ovin Per-Anders 16 000
Zochovitzky Ariella 11 700

 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Omistus 31.7.2017 Muutos verrattuna 31.7.2016
Kokkeel Marcel 658 620 +129 706
Hoeksema Jurn 3 000
Håkonsen Marianne -
Lisiecki Tom -
Sihvonen Eero 156 282 +16 000
Tuomola Anu -