Johdon omistukset

Johdon omistukset


Citycon Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, (EU) No 596/2014, mukaisiksi yhtiön johtotehtävissä toimiviksi henkilöikseen hallituksen  jäsenet, toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet. Heidän Cityconin osakeomistuksensa päivitetään alla olevaan taulukkoon  johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Hallitus

Omistus 30.6.2018 Muutos 30.6.2017–30.6.2018
Katzman Chaim 178 856
De Haan Arnold 450 000 +450 000
Knobloch Bernd 108 685
Komi Kirsi 11 933
Lukes David 8,800 +8,800
Orlandi Andrea -
Ovin Per-Anders 27 000 +4 000
Stark Ofer -
Zochovitzky Ariella 11 700

 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Omistus 30.6.2018 Muutos 30.6.2017–30.6.2018
Kokkeel Marcel 871 909 +212 549
Hoeksema Jurn 23 035 +20 035
Lisiecki Tom 7 956 +7 956
Sihvonen Eero 195 210 +38 928
Tuomola Anu 5 169 +5 169