Johdon omistukset

Citycon Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, (EU) No 596/2014, mukaisiksi yhtiön johtotehtävissä toimiviksi henkilöikseen hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet. Heidän Cityconin osakeomistuksensa päivitetään alla olevaan taulukkoon johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Hallitus

Omistus 31.12.2019 Muutos 31.12.2018–31.12.2019
Katzman Chaim 35 771
De Haan Arnold 81 493 -8 507
Knobloch Bernd 21 737
Koifman Alexandre (Sandy)  -
Lukes David 1 760
Orlandi Andrea -
Ovin Per-Anders 7 400
Stark Ofer -
Zochovitzky Ariella 2 340

 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Omistus 31.12.2019 Muutos 31.12.2018-31.12.2019
F. Scott Ball 33 842 +33 842
Henrica Ginström 151 -
Erik Lennhammar - -
Eero Sihvonen 44 538 +5 496

Päivitetty

31.12.2019