Johdon omistukset


Citycon Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, (EU) No 596/2014, mukaisiksi yhtiön johtotehtävissä toimiviksi henkilöikseen hallituksen  jäsenet, toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet. Heidän Cityconin osakeomistuksensa päivitetään alla olevaan taulukkoon  johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Hallitus

Omistus 31.3.2018 Muutos 31.3.2017–31.3.2018
Katzman Chaim 178 856
De Haan Arnold 450 000 +250 000
Knobloch Bernd 108 685
Komi Kirsi 11 933
Lukes David -
Orlandi Andrea -
Ovin Per-Anders 20 000 +4 000
Stark Ofer -
Zochovitzky Ariella 11 700

 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Omistus 23.4.2018 Omistus 31.3.2018 Muutos 31.3.2017–31.3.2018
Kokkeel Marcel 852 513 794 827 +151 070
Hoeksema Jurn 23 035 9 774 +6 774
Lisiecki Tom 7 956 -
Sihvonen Eero 195 210 168 688 +12 406
Tuomola Anu 5 169 5 169 +5 169