Vastuullisuus on olennainen osa Cityconin pitkäaikaista arvonluontia sijoittajille ja yhteisöille, joissa yhtiöllä on kauppakeskuksia.

Vuonna 2019 Citycon julkaisi vihreän rahoituksen viitekehyksen, joka kytkee yhtiön vastuullisuustavoitteet yhtiön rahoitusratkaisuihin. Vihreän rahoituksen viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden joukkovelkakirjojen, vihreiden yritystodistusten, vihreiden lainojen, vihreiden hybridilainojen ja vihreiden Private Placement -sijoitusten liikkeeseenlaskuun. Viitekehys päivitettiin maaliskuussa 2023 vastaamaan vihreän rahoituksen käytäntöjen ja yrityksen liiketoiminnan viimeaikaista kehitystä. 

Vuonna 2020 yhtiö sitoi rahoituksen entistä kiinteämmin vastuullisuustavoitteisiinsa allekirjoittamalla vastuullisuussidonnaisen luottolimiittisopimuksen. Vuonna 2023 luottosopimus uudelleenrahoitettiin ja laajennettiin sisältämään määräaikaislaina. Samalla luottosopimukseen sidotut vastuullisuustavoitteet päivitettiin aiempaa kunnianhimoisemmalle tasolle. 

Sustis

Cityconin vihreän rahoituksen viitekehys perustuu Cityconin vastuullisuusstrategiaan, joka sisältää tavoitteen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Viitekehys kuvastaa käytäntöjä, jotka tukevat siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen vihreiden kiinteistöjen kehittämisen kautta. Keskeisessä asemassa ilmastotavoitteidemme saavuttamisessa hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteidemme konkretisoimiseksi ovat yhteistyö rakennusalan yritysten kanssa rakentamisprosesseissa, energiatehokkuustoimenpiteet rakennuksissamme, uusiutuvan energian käytön ja tuotannon lisääminen sekä ympäristösertifioitujen ja energiatehokkaiden rakennusten osuuden lisääminen.


Viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden kiinteistöjen (uudelleen)rahoitukseen hankkeissa, jotka liittyvät vihreisiin rakennuksiin, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, ympäristöystävällisiin liikkumismuotoihin tai jätehuoltoon. 31.12.2022 noin 2,3 miljardia euroa Cityconin portfoliosta oli oikeutettu vihreään (uudelleen)rahoitukseen. Cityconin vihreän rahoituksen viitekehyksen tukena on Ciceron antama kolmannen osapuolen arvio, ja yhtiö julkaisee vuosittain vihreän rahoituksen allokaatio- ja vaikutusraportin sekä ulkopuolisen varmennusraportin, jotka ovat saatavilla ohessa.


Vuosittaisen raportin lisäksi Citycon julkaisee neljännesvuosittain päivitetyn tiedon vihreiden omaisuuserien kokonaismäärästä kussakin kategoriassa sekä liikkeellä olevien vihreiden rahoitusinstrumenttien kokonaismäärän. Kvartaaleittain päivitettävät luvut löytyvät alla olevasta taulukosta. Q4/2022 saakka raportoidut luvut on arvioitu vuonna 2019 julkaistun viitekehyksen mukaisesti, ja Q1/2023 alkaen raportoidut luvut perustuvat vuonna 2023 julkaistun päivitetyn viitekehyksen vaatimuksiin.
 

Yhtiö on sitonut rahoituksen entistä kiinteämmin vastuullisuustavoitteisiinsa allekirjoittamalla ensimmäisen vastuullisuussidonnaisen luottolimiittisopimuksen marraskuussa 2020. Toukokuussa 2023 Citycon jälleenrahoitti vastuullisuussidonnaisen luottolimiittisopimuksensa. 400 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen lisäksi luottosopimusta laajennettiin 250 miljoonan euron määräaikaislainalla sitoen kokonaisuudessaan 650 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen marginaalin Cityconin kolmen tärkeimmän ympäristötavoitteen saavuttamiseen:

  • kiinteistökannan kasvihuonekaasujen ominaispäästöjen vähentäminen tavoitteena saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä
  • neliömetrikohtaisen energiankulutuksen vähentäminen 10 prosentin pienennyksen saavuttamiseksi vuoteen 2027 mennessä
  • koko kiinteistökannan sertifioiminen BREEAM- tai LEED-vaatimusten mukaiseksi, vähimmäissertifiointitasolla BREEAM Very Good tai LEED Gold.


Mikäli Citycon saavuttaa kaikki vastuullisuustavoitteensa, joita arvioidaan vuosittain suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, lainalimiitin korkomarginaaliin sovelletaan vastuullisuusalennusta. Mikäli Citycon epäonnistuu tavoitteiden saavuttamisessa, yhtiön on maksettava luottolimiitin korkomarginaalista preemio. Vastuullisuussidonnainen korkomarginaali kannustaakin yhtiötä saavuttamaan pitkäaikaiset vastuullisuustavoitteensa entistä tehokkaammin.

Hyväksytyt ehdot täyttävät vihreän rahoituksen omaisuuserät (KEUR) Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022    Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020
Uudisrakennus, tehdyt sijoitukset 0 0 0 0 342 708 312 102 287 124 241 951 219 648  181 978 157 017 143 223
Nykyiset kiinteistöt 2 318 874 3 138 097 3 165 837 3 211 063 2 923 158 2 939 503 2 936 334 2 940 964 2 731 859 2 667 066 2 690 780 2 447 628
Energiatehokkuus, Energiatehokkuutta parantavat jälkiasennukset 12 451 11 872 11 861 11 256 11 100 10 087 10 012 9 927 9 492 8 015 4 279 4 000
Energiatehokkuus, Puhtaan kuljetuksen mahdollistavat toimenpiteet 97 97 97 80 80 112 112 112 112 112 112 112
Uusiutuva energia 77 1 323 1 317 1 404 1 365 1 341 1 340 1 364 1 302 1 228 1 249 1 184
Hyväksytyt ehdot täyttävät vihreät omaisuuserät yhteensä 2 331 499 3 151 389 3 179 112
 
3 223 804 3 278 411 3 263 145 3 234 923 3 194 318 2 962 414 2 858 399 2 853 437 2 596 147
Liikkeellä oleva vihreä rahoitus, nimellisarvo 1 126 090 1 127 649 1 127 306 1 132 381 1 130 090 1 128 701 1 128 650 780 036 426 407 350 000 350 000 350 000
Loput hyväksytyt ehdot täyttävät vihreät omaisuuserät yhteensä 1 205 408
 
2 023 740 2 051 806
 
2 091 423 2 148 322 2 134 444 2 106 273 2 414 282 2 536 007 2 508 399 2 503 437 2 246 147