Vastuullisuus on olennainen osa Cityconin pitkäaikaista arvonluontia sijoittajille ja yhteisöille, joissa yhtiöllä on kauppakeskuksia.

Vuonna 2019 Citycon julkaisi vihreän rahoituksen viitekehyksen, joka kytkee yhtiön vastuullisuustavoitteet yhtiön rahoitusratkaisuihin. Vihreän rahoituksen viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden joukkovelkakirjojen, vihreiden yritystodistusten, vihreiden lainojen, vihreiden hybridilainojen ja vihreiden Private Placement -sijoitusten liikkeeseenlaskuun. Viitekehys päivitettiin maaliskuussa 2023 vastaamaan vihreän rahoituksen käytäntöjen ja yrityksen liiketoiminnan viimeaikaista kehitystä. 

Vuonna 2020 yhtiö sitoi rahoituksen entistä kiinteämmin vastuullisuustavoitteisiinsa allekirjoittamalla vastuullisuussidonnaisen luottolimiittisopimuksen. Vuonna 2023 luottosopimus uudelleenrahoitettiin ja laajennettiin sisältämään määräaikaislaina. Samalla luottosopimukseen sidotut vastuullisuustavoitteet päivitettiin aiempaa kunnianhimoisemmalle tasolle. 

Heinäkuussa 2023, Citycon laski liikkeelle ensimmäisenä Suomessa vihreän yritystodistuksen. Citycon päivitti suomalaisen euromääräisen yritystodistusohjelmansa vihreäksi heinäkuussa 2023. Kaikki tämän ohjelman alla liikkeeseen laskettavat yritystodistukset joiden eräpäivä on 30.9.2023 jälkeen ovat vihreitä yritystodistuksia. 

Sustis

Vihreä rahoitus

Cityconin vihreän rahoituksen viitekehys perustuu Cityconin vastuullisuusstrategiaan, joka sisältää tavoitteen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Viitekehys kuvastaa käytäntöjä, jotka tukevat siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen vihreiden kiinteistöjen kehittämisen kautta. Keskeisessä asemassa ilmastotavoitteidemme saavuttamisessa hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteidemme konkretisoimiseksi ovat yhteistyö rakennusalan yritysten kanssa rakentamisprosesseissa, energiatehokkuustoimenpiteet rakennuksissamme, uusiutuvan energian käytön ja tuotannon lisääminen sekä ympäristösertifioitujen ja energiatehokkaiden rakennusten osuuden lisääminen.

Viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden kiinteistöjen (uudelleen)rahoitukseen hankkeissa, jotka liittyvät vihreisiin rakennuksiin, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, ympäristöystävällisiin liikkumismuotoihin tai jätehuoltoon. 31.3.2024 noin 2,9 miljardia euroa Cityconin portfoliosta oli oikeutettu vihreään (uudelleen)rahoitukseen. Cityconin vihreän rahoituksen viitekehyksen tukena on Ciceron antama kolmannen osapuolen arvio, ja yhtiö julkaisee vuosittain vihreän rahoituksen allokaatio- ja vaikutusraportin sekä ulkopuolisen varmennusraportin, jotka ovat saatavilla ohessa.

Vuosittaisen raportin lisäksi Citycon julkaisee neljännesvuosittain päivitetyn tiedon vihreiden omaisuuserien kokonaismäärästä kussakin kategoriassa sekä liikkeellä olevien vihreiden rahoitusinstrumenttien kokonaismäärän. Kvartaaleittain päivitettävät luvut löytyvät alla olevasta taulukosta. Q4/2022 saakka raportoidut luvut on arvioitu vuonna 2019 julkaistun viitekehyksen mukaisesti, ja Q1/2023 alkaen raportoidut luvut perustuvat vuonna 2023 julkaistun päivitetyn viitekehyksen vaatimuksiin.

Heinäkuussa 2023 Citycon laski liikkeelle ensimmäisenä Suomessa vihreän yritystodistuksen. Citycon päivitti suomalaisen euromääräisen yritystodistusohjelmansa vihreäksi heinäkuussa 2023. Kaikki tämän ohjelman alla liikkeeseen laskettavat yritystodistukset joiden eräpäivä on 30.9.2023 jälkeen ovat vihreitä yritystodistuksia. Citycon on laskenut liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjoja ja vihreitä hybridivelkakirjoja vuodesta 2019, jolloin Cityconin vihreän rahoituksen viitekehys julkaistiin.

Vihreä pankkirahoitus

Marraskuussa 2023 Citycon allekirjoitti 1 020 miljoonan Ruotsin kruunumääräisen (noin 89,5 miljoonaa euroa) 7 vuoden vihreän vakuudellisen määräaikaislainan, jossa vakuutena toimii Liljeholmstorget Galleria Tukholmassa, Ruotsissa. Laina ei ole vihreän rahoituksen viitekehyksen alla, mutta se on luokiteltu vihreäksi lainanantajapankkien toimesta, perustuen pankkien kehittämään energiapisteytysmalliin, joka perustuu energiankulutustasoihin, vihreiden rakennusten sertifikaatteihin ja muihin kestävyyskriteereihin, joita sovelletaan arvioitaessa, täyttävätkö lainalla rahoitetut kiinteistöt pankkien kriteerit vihreäksi luokiteltavasta rahoituksesta. 

Vastuullisuustavoitteisiin sidottu rahoitus

Yhtiö on sitonut rahoituksen entistä kiinteämmin vastuullisuustavoitteisiinsa allekirjoittamalla ensimmäisen vastuullisuussidonnaisen luottolimiittisopimuksen marraskuussa 2020. Toukokuussa 2023 Citycon jälleenrahoitti vastuullisuussidonnaisen luottolimiittisopimuksensa. 400 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen lisäksi luottosopimusta laajennettiin 250 miljoonan euron määräaikaislainalla sitoen kokonaisuudessaan 650 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen marginaalin Cityconin kolmen tärkeimmän ympäristötavoitteen saavuttamiseen:

  • kiinteistökannan kasvihuonekaasujen ominaispäästöjen vähentäminen tavoitteena saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä
  • neliömetrikohtaisen energiankulutuksen vähentäminen 10 prosentin pienennyksen saavuttamiseksi vuoteen 2027 mennessä
  • koko kiinteistökannan sertifioiminen BREEAM- tai LEED-vaatimusten mukaiseksi, vähimmäissertifiointitasolla BREEAM Very Good tai LEED Gold.


Mikäli Citycon saavuttaa kaikki vastuullisuustavoitteensa, joita arvioidaan vuosittain suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, lainalimiitin korkomarginaaliin sovelletaan vastuullisuusalennusta. Mikäli Citycon epäonnistuu tavoitteiden saavuttamisessa, yhtiön on maksettava luottolimiitin korkomarginaalista preemio. Vastuullisuussidonnainen korkomarginaali kannustaakin yhtiötä saavuttamaan pitkäaikaiset vastuullisuustavoitteensa entistä tehokkaammin.

Vihreät kiinteistöt ja vihreä rahoitus raportoituna Cityconin päivitetyn vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaan alkaen Q1/2023. Vihreän rahoituksen kategoriat ja kriteerit on päivitetty uuden viitekehyksen mukaiseksi.

Hyväksytyt ehdot täyttävät vihreän rahoituksen omaisuuserät (KEUR)Q1/2024Q4/2023Q3/2023Q2/2023Q1/2023
Uudisrakennus, tehdyt sijoitukset00000
Nykyiset kiinteistöt, kaupallinen2 828 7592 534 294
 
2 436 4582 444 2552 256 753
Nykyiset kiinteistöt, asuminen75 50046 705
 
000
Energiatehokkuus12 75512 945
 
13 98713 27513 401
Puhdas kuljetus9797979797
Uusiutuva energia7777777777
Jätehuolto00000
Hyväksytyt ehdot täyttävät vihreät omaisuuserät yhteensä2 917 1882 594 118
 
2 450 6192 457 7032 270 328
Vihreät hybridilainat612 860612 860
 
654 890655 590656 490
Vihreät joukkovelkakirjat644 500344 500
 
415 589413 253420 212
Vihreät yritystodistukset44 67747 000
 
13 50000
Liikkeellä oleva vihreä rahoitus, nimellisarvo yhteensä1 302 0371 004 360
 
1 083 9791 068 8431 076 702
Loput hyväksytyt ehdot täyttävät vihreät omaisuuserät yhteensä1 615 1511 589 758
 
1 366 6401 388 8611 193 626

Vihreät kiinteistöt sekä vihreä velka raportoituna Cityconin vihreän rahoituksen viitekehtyksen 2019−2022 mukaan.

Hyväksytyt ehdot täyttävät vihreän rahoituksen omaisuuserät (KEUR) Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022    Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020
Uudisrakennus, tehdyt sijoitukset 0 0 0 0 342 708 312 102 287 124 241 951 219 648  181 978 157 017 143 223
Nykyiset kiinteistöt 2 318 874 3 138 097 3 165 837 3 211 063 2 923 158 2 939 503 2 936 334 2 940 964 2 731 859 2 667 066 2 690 780 2 447 628
Energiatehokkuus, Energiatehokkuutta parantavat jälkiasennukset 12 451 11 872 11 861 11 256 11 100 10 087 10 012 9 927 9 492 8 015 4 279 4 000
Energiatehokkuus, Puhtaan kuljetuksen mahdollistavat toimenpiteet 97 97 97 80 80 112 112 112 112 112 112 112
Uusiutuva energia 77 1 323 1 317 1 404 1 365 1 341 1 340 1 364 1 302 1 228 1 249 1 184
Hyväksytyt ehdot täyttävät vihreät omaisuuserät yhteensä 2 331 499 3 151 389 3 179 112
 
3 223 804 3 278 411 3 263 145 3 234 923 3 194 318 2 962 414 2 858 399 2 853 437 2 596 147
Liikkeellä oleva vihreä rahoitus, nimellisarvo 1 126 090 1 127 649 1 127 306 1 132 381 1 130 090 1 128 701 1 128 650 780 036 426 407 350 000 350 000 350 000
Loput hyväksytyt ehdot täyttävät vihreät omaisuuserät yhteensä 1 205 408
 
2 023 740 2 051 806
 
2 091 423 2 148 322 2 134 444 2 106 273 2 414 282 2 536 007 2 508 399 2 503 437 2 246 147