Vastuullisuus on olennainen osa Cityconin pitkäaikaista arvonluontia sijoittajille ja yhteisöille, joissa yhtiöllä on kauppakeskuksia.

Tämän johdosta Citycon on julkaissut vuonna 2019 vihreän rahoituksen viitekehyksen, joka kytkee yhtiön vastuullisuustavoitteet yhtiön rahoitusratkaisuihin. Vihreän rahoituksen viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden joukkovelkakirjojen, vihreiden yritystodistusten, vihreiden lainojen, vihreiden hybridilainojen ja vihreiden Private Placement -sijoitusten liikkeeseenlaskuun.

Vuonna 2020 yhtiö sitoi rahoituksen entistä kiinteämmin vastuullisuustavoitteisiinsa allekirjoittamalla vastuullisuussidonnaisen luottolimiittisopimuksen.

Sustis

 Marraskuussa 2020 Citycon jälleenrahoitti 500 miljoonan euron vastuullisuussidonnaisen luottolimiitin sitomalla luottolimiitin korkomarginaalin Cityconin kolmen tärkeimmän ympäristötavoitteen saavuttamiseen. Nämä tavoitteet ovat

  • kiinteistökannan kasvihuonekaasujen ominaispäästöjen vähentäminen tavoitteena saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä
  • neliömetrikohtaisen energiankulutuksen vähentäminen 10 prosentin pienennyksen saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä
  • koko kiinteistökannan sertifioiminen LEED- tai BREEAM-vaatimusten mukaiseksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

Mikäli Citycon saavuttaa kaikki vastuullisuustavoitteensa, joita arvioidaan vuosittain suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, lainalimiitin korkomarginaaliin sovelletaan kestävyysalennusta. Mikäli Citycon epäonnistuu tavoitteiden saavuttamisessa, yhtiön on maksettava luottolimiitin korkomarginaalista preemio. Vastuullisuussidonnainen korkomarginaali kannustaakin yhtiötä saavuttamaan pitkäaikaiset vastuullisuustavoitteensa entistä tehokkaammin.Cityconin vihreän rahoituksen viitekehys perustuu Cityconin vastuullisuusstrategiaan, joka sisältää tavoitteen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Viitekehys kuvastaa käytäntöjä, jotka tukevat siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen vihreiden kiinteistöjen kehittämisen kautta. Viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden kiinteistöjen (uudelleen)rahoitukseen hankkeissa, jotka liittyvät vihreisiin rakennuksiin, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon. 30.9.2022 noin 3,2 miljardia euroa Cityconin portfoliosta oli oikeutettu vihreään (uudelleen)rahoitukseen. Vuotuinen vihreän rahoituksen allokaatio- ja vaikutusraportti 2021 sekä ulkopuolinen varmennusraportti ovat saatavilla ohessa.

Vuosittaisen raportin lisäksi Citycon julkaisee neljännesvuosittain päivitetyn tiedon vihreiden omaisuuserien kokonaismäärästä kussakin kategoriassa sekä liikkeellä olevien vihreiden rahoitusinstrumenttien kokonaismäärän. Kvartaaleittain päivitettävät luvut löytyvät alla olevasta taulukosta.

Hyväksytyt ehdot täyttävät vihreän rahoituksen omaisuuserät (KEUR) Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022    Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020
Uudisrakennus, tehdyt sijoitukset 0 0 0 342 708 312 102 287 124 241 951 219 648  181 978 157 017 143 223
Nykyiset kiinteistöt 3 138 097 3 165 837 3 211 063 2 923 158 2 939 503 2 936 334 2 940 964 2 731 859 2 667 066 2 690 780 2 447 628
Energiatehokkuus, Energiatehokkuutta parantavat jälkiasennukset 11 872 11 861 11 256 11 100 10 087 10 012 9 927 9 492 8 015 4 279 4 000
Energiatehokkuus, Puhtaan kuljetuksen mahdollistavat toimenpiteet 97 97 80 80 112 112 112 112 112 112 112
Uusiutuva energia 1 323 1 317 1 404 1 365 1 341 1 340 1 364 1 302 1 228 1 249 1 184
Hyväksytyt ehdot täyttävät vihreät omaisuuserät yhteensä 3 151 389 3 179 112
 
3 223 804 3 278 411 3 263 145 3 234 923 3 194 318 2 962 414 2 858 399 2 853 437 2 596 147
Liikkeellä oleva vihreä rahoitus, nimellisarvo 1 127 649 1 127 306 1 132 381 1 130 090 1 128 701 1 128 650 780 036 426 407 350 000 350 000 350 000
Loput hyväksytyt ehdot täyttävät vihreät omaisuuserät yhteensä 2 023 740 2 051 806
 
2 091 423 2 148 322 2 134 444 2 106 273 2 414 282 2 536 007 2 508 399 2 503 437 2 246 147