Vihreä rahoitus

Vastuullisuus on olennainen osa Cityconin pitkäaikaista arvonluontia sijoittajille ja yhteisöille, joissa yhtiöllä on kauppakeskuksia. Tämän johdosta Citycon on julkaissut vihreän rahoituksen viitekehyksen, joka kytkee yhtiön vastuullisuustavoitteet yhtiön rahoitusratkaisuihin. Vihreän rahoituksen viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden joukkovelkakirjojen, vihreiden yritystodistusten, vihreiden lainojen, vihreiden hybridilainojen ja vihreiden Private Placement -sijoitusten liikkeeseenlaskuun.

Vihreän rahoituksen viitekehys perustuu Cityconin vastuullisuusstrategiaan, joka sisältää tavoitteen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Viitekehys kuvastaa käytäntöjä, jotka tukevat siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen vihreiden kiinteistöjen kehittämisen kautta. Viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden kiinteistöjen (uudelleen)rahoitukseen hankkeissa, jotka liittyvät vihreisiin rakennuksiin, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon. 31.12.2019 noin 2,7 miljardia euroa Cityconin portfoliosta oli oikeutettu vihreään (uudelleen)rahoitukseen. Vuotuinen vihreän rahoituksen allokaatio- ja vaikutusraportti 2019 sekä ulkopuolinen varmennusraportti ovat saatavilla ohessa. 

Vihreän rahoituksen viitekehys

Vihreän rahoituksen viitekehys – Ciceron antama ulkopuolinen arvio 5.11.2019

Vihreän rahoituksen allokaatio- ja vaikutusraportti 2019

Vuosittaisen raportin lisäksi Citycon julkaisee neljännesvuosittain päivitetyn tiedon vihreiden omaisuuserien kokonaismäärästä kussakin kategoriassa sekä liikkeellä olevien vihreiden rahoitusinstrumenttien kokonaismäärän. Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen luvut löytyvät alla olevasta taulukosta.

Hyväksytyt ehdot täyttävät vihreän rahoituksen omaisuuserät KEUR
Uudisrakennus, tehdyt sijoitukset 142 223
Nykyiset kiinteistöt 2 447 628
- joista aiemmin Uudisrakennus tai peruskorjaus -
Energiatehokkuus, Energiatehokkuutta parantavat jälkiasennukset 4 000
Energiatehokkuus, Puhtaan kuljetuksen mahdollistavat toimenpiteet 112
Uusiutuva energia 1 184
Hyväksytyt ehdot täyttävät vihreät omaisuuserät yhteensä 2 596 147
Liikkeellä oleva vihreä rahoitus, nimellisarvo 350 000
Loput hyväksytyt ehdot täyttävät vihreät omaisuuserät yhteensä 2 246 147