Yhtiön tiedottamisen ja viestinnän periaatteena on tuottaa markkinoille jatkuvasti oikeaa, johdonmukaista, avointa ja ajan tasalla olevaa tietoa yhtiöstä tasapuolisuuden ja samanaikaisuuden periaatteita noudattaen. Tiedottamisperiaatteet on määritelty yhtiön hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa, jossa on määritelty myös tiedottamisen ja viestinnän tavoitteet, toimintatavat ja vastuuhenkilöt.

Citycon Oyj:n tiedonantopolitiikka (englanniksi)