Organisaatio

Johto 

Cityconin lakisääteiset toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön operatiivisesta johtamisesta huolehtii lisäksi toimitusjohtajan apuna toimiva johtoryhmä. Osakkeenomistajat osallistuvat Cityconin valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätösten kautta. Eri toimielinten tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain ja Cityconin hallinnointi ja ohjesäännön mukaisesti. 
 
Cityconin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön: Suomi & Viro, Ruotsi & Tanska ja Norja.  Liiketoimintayksiköt ovat edelleen jaettu klustereihin. Suomessa ja Virossa on yhteensä   kolme klusteria,  Ruotsissa ja Tanskassa yhteensä kaksi sekä Norjassa kolme klusteria.