Johto 

Cityconin lakisääteiset toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön operatiivisesta johtamisesta huolehtii lisäksi toimitusjohtajan apuna toimiva johtoryhmä. Osakkeenomistajat osallistuvat Cityconin valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätösten kautta. Eri toimielinten tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain ja Cityconin hallinnointi ja ohjesäännön mukaisesti.  

Cityconin liiketoimintayksiköt

Cityconin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön:

  • Suomi, Viro ja Tanska
  • Ruotsi
  • Norja.  

Liiketoimintayksiköt ovat edelleen jaettu klustereihin. Suomessa, Virossa ja Tanskassa on yhteensä kaksi klusteria, Ruotsissa yksi ja Norjassa kaksi.