Osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnalle muutoksesta osakeomistuksessaan silloin, kun omistus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66 2/3 prosentin rajan.

Lisätietoja liputusilmoituksesta löytyy Finanssivalvonnan internetsivuilta.
Täytetty liputusilmoituslomake tulee toimittaa tiedoksi yhtiölle sähköpostilla:

Sakari Järvelä,  Vice President, Corporate Finance and Investor Relations
sakari.jarvela@citycon.com

ja

Valtteri Piri,  Manager, Legal and Investor Relations
valtteri.piri@citycon.com


Citycon Oyj on saanut liputusilmoituksia seuraavilta osakkeenomistajilta:

Osakkeenomistaja Omistusosuuden muuttumis-ajankohta Uusi omistus osakkeina %-osuus osakkeista ja äänistä muutoshetkellä

G City (former Gazit Clobe Ltd)

Gazit Europe Netherlands BV (G City Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö)


G City - konserni yhteensä

11.7.2022 (osittainen toteutus 28.12.2021 mukaisen liputusilmoituksen mukaisesta osakkeiden siirrosta) 70 274 016

17 285 000

87 559 016
41,83

10,29

52,12

G City (former Gazit Clobe Ltd)

Gazit Europe Netherlands BV (G City Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö)


G City - konserni yhteensä

4.7.2022 (osittainen toteutus 28.12.2021 mukaisen liputusilmoituksen mukaisesta osakkeiden siirrosta) 70 274 016

10 883 747
6 401 253 (held through financial instruments)


87 559 016

41.83

6.48
3.81
(held through financial instruments)


52.14

Gazit Clobe Ltd

Gazit Europe Netherlands BV (Gazit-Globe Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö)


Gazit Globe - konserni yhteensä

28.12.2021 (ilmoitus osakekauppasopimuksesta)

70 274 016

17 285 000 (held through financial instruments)                                            

87 559 016

41.71

10.26   
(held through financial instruments)                                                                                                                                         

51.96

Gazit Globe Ltd 30.11.2021 87 559 016 51.96
Citycon Oyj 30.11.2021 0 0.00
Citycon Oyj 25.11.2021 9 500 000 5.34
CPP Investment Board European Holdings S.àr.l and Canada Pension Plan Investment Board 25.11.2021 3 849 889 2.16
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 8.10.2021 8 765 000 4.92
CPP Investment Board European Holdings S.àr.l and Canada Pension Plan Investment Board 17.3.2021 13 349 889 7.50
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 27.06.2017 45 375 000 5,10
CPP Investment Board European Holdings S.àr.l ja Canada Pension Plan Investment Board 10.06.2014 77 874 355 15,0
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 14.07.2011 24 943 027 8,99
AXA S.A. ja sen tytäryhtiöt 10.12.2009 10 070 707 4,56
AXA S.A. ja sen tytäryhtiöt 09.12.2009 11 089 353 5,02
AXA S.A. ja sen tytäryhtiöt 25.11.2009 10 828 321 4,90
AXA S.A. ja sen tytäryhtiöt 07.08.2009 11 105 522 5,02
Perennial Investment Partners Ltd 12.03.2009 7 770 418 3,52
ING Clarion Real Estate Securities, L.P. 18.08.2008 10 752 441 4,87 (2,98 % äänistä)
AXA S.A. ja sen tytäryhtiöt 13.05.2008 11 017 656 4,99
AXA S.A. ja sen tytäryhtiöt 21.03.2008 11 892 688 5,38
FIL Limited ja sen suorat ja epäsuorat tytäryhtiöt 05.03.2008 10 904 704 4,93
Perennial Investment Partners Ltd 05.11.2007 11 256 637 5,10
ING Clarion Real Estate Securities, L.P. 24.08.2007 9 726 700 5,04
Fidelity International Limited ja sen suorat ja epäsuorat tytäryhtiöt 15.02.2007 17 297 574 9,00
Gazit-Globe (1982) Ltd 05.04.2004 35 330 000 33,40
Gazit-Globe (1982) Ltd 03.03.2004 26 902 400 25,43
Gazit-Globe (1982) Ltd 01.03.2004 13 277 400 12,55
Evli Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt 18.02.2004 5 250 944 4,96
Deutsche Bank AG ja sen tytäryhtiöt 17.02.2004 5 230 051 4,94
Evli Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt 16.02.2004 6 736 944 6,37
Deutsche Bank AG ja sen tytäryhtiöt 05.12.2003 5 628 000 5,32
Fidelity International Limited ja sen suorat ja epäsuorat tytäryhtiöt 10.11.2003 13 912 800 13,15
Kesko Oyj ja sen tytäryhtiöt Center-yhtiöt Oy ja Hämeenkylän Kauppa Oy 11.11.2003 0 0
Nordea Pankki Suomi Oyj 10.11.2003 0 0
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 10.11.2003 0 0

Liputusilmoitukset kokonaisuudessaan löytyvät Tiedotteista.