Toimitusjohtaja ja muu johto

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää hallitus.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja vastaa myös hallitukselle esitettävien asioiden valmistelusta.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisen liiketoiminnan johtamisessa johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimitusjohtaja toimii.

Cityconin toimitusjohtajana on 24.3.2011 alkaen toiminut Marcel Kokkeel (s. 1958).

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan toimisopimus on toistaiseksi voimassaoleva. Toimisopimuksen irtisanomisaika on molemminpuolisesti kuusi kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi kertakorvaus, joka koostuu toimisuhteen päättymishetken mukaisesta kiinteästä vuosipalkasta 1,5-kertaisena. Toimitusjohtajan eläke-edut ja eläkeikä ovat Suomen eläkelainsäädännön mukaiset.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Johtoryhmä

Cityconilla on johtoryhmä, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Johtoryhmän jäsenet nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Johtoryhmän päätehtävä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisen liiketoiminnan johtamisessa ja koordinoida ja kehittää yhtiön operatiivisia toimintoja sekä edistää tiedonkulkua ja yhteistyötä organisaation eri osien välillä.

Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Vuonna 2017 johtoryhmä kokoontui 15 kertaa.

Yhtiön johtoryhmän muodostavat toimitusjohtajan lisäksi yhtiön varatoimitus- ja talousjohtaja, lakiasiainjohtaja, operatiivinen johtaja   sekä kiinteistökehitysjohtaja.

Johtoryhmän jäsenten tiedot
Johtoryhmän jäsenten palkitseminen
Johtoryhmän jäsenten osakeomistus yhtiössä