Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää hallitus.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja vastaa myös hallitukselle esitettävien asioiden valmistelusta.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisen liiketoiminnan johtamisessa johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä, joiden puheenjohtajana toimitusjohtaja toimii.

Johtoryhmä

Cityconilla on johtoryhmä, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Johtoryhmän jäsenet nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Johtoryhmän päätehtävä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisen liiketoiminnan johtamisessa ja koordinoida ja kehittää yhtiön operatiivisia toimintoja sekä edistää tiedonkulkua ja yhteistyötä organisaation eri osien välillä.

Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Vuonna 2023 johtoryhmä kokoontui pääsääntöisesti kerran viikossa.

Yhtiön johtoryhmän muodostavat toimitusjohtajan lisäksi yhtiön varatoimitus- ja talousjohtaja, operatiivinen johtaja, kiinteistökehitysjohtaja sekä tietohallintojohtaja.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten tiedot
Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitseminen
Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten osakeomistus yhtiössä