1. Olen Cityconin osakkeenomistaja. Mitä minun tulee nyt tehdä?
Sinun ei tarvitse tehdä mitään osakkeiden yhdistämiseksi. Citycon hoitaa yhdistämisen, eikä se vaadi toimia osakkeenomistajilta. Osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua Cityconin varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.3.2019, jossa päätetään osakkeiden yhdistämisestä.

2. Missä suhteessa osakkeita yhdistetään?
Viisi Cityconin osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi.

3. Miksi yhdistäminen tehdään?
Osakkeiden yhdistäminen nostaa yksittäisen osakkeen arvoa. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen varojenjaon yhteydessä.

4. Kuinka 5:1 yhdistäminen oikeastaan toimii?
Käytännössä yhdistämisen lopputulos on sama kuin 5 vanhan osakkeen yhdistäminen yhdeksi uudeksi osakkeeksi, joka on 5 kertaa vanhaa osaketta arvokkaampi. Teknisesti ottaen 5:1 -yhdistämisessä Citycon lunastaa kaikilta osakkeenomistajilta sen lukumäärän osakkeita, joka saadaan kertomalla osakkeenomistajan osakemäärä luvulla 4/5. Esimerkiksi jos sijoittajalla on 100 Cityconin osaketta, 80 osaketta lunastetaan (4/5 x 100 = 80) ja sijoittajalla on jatkossa 20 osaketta.

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrä pyöristetään tarvittaessa ylöspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. Ylimääräiset murto-osaan johtavat osakkeet myydään sijoittajan puolesta Helsingin pörssissä.

Esimerkiksi: jos sijoittajalla on 158 osaketta, 127 osaketta lunastetaan (4/5 x 158 = 126,4) ja sijoittajalla on jatkossa 31 osaketta. Ylimääräiset 0,6 osaketta yhdistetään muiden järjestelyssä syntyvien murto-osien kanssa ja myydään osakkeenomistajan puolesta. Näiden 0,6 osakkeen myyntitulo mahdollisine korkoineen tilitetään osakkeenomistajalle.

Yhdistämisen yhteydessä vastikkeetta lunastettavat osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä. Lunastettavien osakkeiden pyöristyksen seurauksena lunastettavat osakkeiden murto-osat kootaan yhteen ja myydään kyseisten osakkeenomistajien lukuun.

5. Mitä tapahtuu, jos omistan vähemmän kuin 5 osaketta?
Citycon lunastaa sinulta kaikki omistamasi Cityconin osakkeet. Osakkeet myydään osakkeenomistajan lukuun ja myyntitulo tilitetään osakkeenomistajalle.

6. Vaikuttaako osakkeiden yhdistäminen sijoitukseni arvoon?
Ei. Yhdistäminen tarkoittaa vain osakkeiden lukumäärän vähentämistä. Yhdistäminen ei vaikuta osakkeiden kokonaismarkkina-arvoon, paitsi pyöristysosakkeiden lunastuksen osalta.

Seuraava esimerkki havainnollistaa kuvitteellista osakkeiden 5:1 -yhdistämisen tulosta. Oletetaan, että sijoittajalla on 100 osaketta, ja osakkeen markkinahinta on 1,70 euroa osakkeelta, jolloin koko sijoituksen arvo on 170 euroa. Oletetaan myös, että osakkeen hinta ei muutu markkinoilla mistään muusta syystä. Kun 5 osaketta on yhdistetty yhdeksi, sijoittaja omistaa 20 osaketta hinnaltaan 8,50 euroa osakkeelta, jolloin sijoituksen arvo on yhä 170 euroa.

7. Vaikuttaako osakkeiden yhdistäminen omistukseeni yhtiössä?

Ei, paitsi mahdollisten pyöristysosakkeiden lunastamisen osalta, missä tapauksessa sijoittajan omistus Cityconissa vähenee osakkeen murto-osan verran.

8. Mikä on yhdistämisen aikataulu?

 • 13.3.2019: Yhtiökokous
  • Cityconin varsinainen yhtiökokous kokoontuu päättämään osakkeiden yhdistämisestä
 • 15.3.2019: Osakkeiden yhdistämispäivä
  • Osakkeiden yhdistämispäivän perusteella määräytyy osakkeenomistajan oikeus pyöristämisen perusteella lunastettujen osakkeiden myynnistä saatuihin varoihin
 • 18.3.2019: Osakkeiden mitätöinti
  • Osakkeiden mitätöinti ja yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyvät kaupparekisterissä viimeistään arviolta 18.3.2019.
 • 18.3.2019: Kaupankäynti uudella osakemäärällä alkaa
  • Kaupankäynti yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa Nasdaq Helsingissä uudella ISIN-tunnuksella arviolta 18.3.2019.
 • 25.3.2019: Murto-osien johdosta lunastetut maksetaan osakkeenomistajille
  • Pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saadut varat maksetaan niihin oikeutetuille osakkeenomistajille arviolta 25.3.2019.