RAPORTOI EPÄILLYSTÄ CITYCONIN CODE OF CONDUCT -OHJEISTUKSEN TAI ARVOPAPERIMARKKINASÄÄNTELYN  VASTAISESTA MENETTELYSTÄ

Voit ilmoittaa vilpittömässä mielessä Cityconin Code of Conduct -ohjeistuksen tai Cityconia koskevan arvopaperimarkkinalainsäädännön vastaisesta menettelystä tai väärinkäytöksestä täyttämällä ilmoituskanavassamme alla tarjotusta linkistä löytyvän lomakkeen.

Ilmoituskanava

Ilmoittaessasi huolesi tai epäilysi väärinkäytöksestä, raportoi myös perusteet, joiden pohjalta sinulla on syytä epäillä väärinkäytöksen tapahtuneen tai voivan todennäköisesti tapahtua, ilmoituksesi asianmukaista käsittelyä ja selvittämistä varten. Mikäli raportoit anonyymisti, liitä ilmoitukseen riittävät tiedot tilanteen tai väärinkäytöksen käsittelemiseksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Ilmoituksen käsittelyn kannalta tarpeettomien, ulkopuolisten henkilöiden henkilötietoja ei tule sisällyttää viestiin.

Ilmoituskanavan kautta vastaanotetut tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti voimassa olevan ilmoituskanavalakia, tietosuoja- ja muuta soveltuvaa sääntelyä noudattaen.

Voit tehdä ilmoituksen täällä:  https://report.whistleb.com/fi/citycon